"Sedert de euthanasiewet tien jaar geleden in België werd ingevoerd, hebben verscheidene parlementsleden de gewetensvrijheid van artsen en verplegend personeel proberen te beperken", luidt het bij de vrijwilligers van "Mars voor het leven. "Ze willen artsen hun meest fundamentele vrijheden ontnemen, namelijk om hun patiënten in eer en geweten te behandelen." Volgens de organisatie zouden sommigen de mogelijkheid tot gewetensbezwaar willen ontzeggen aan algemene verzorgingsinstellingen en artsen die weigeren euthanasie te plegen. Zij zouden verplicht worden het medisch dossier door te geven aan een confrater die bereid is een einde te maken aan het leven van zijn patiënt. Het collectief wil met de manifestatie de beperking van de gewetensvrijheid aanklagen en het recht verdedigen van al het personeel in de gezondheidszorg om te handelen naar zijn beste oordeel en vermogen en in het belang van de zieken. (KAV)

"Sedert de euthanasiewet tien jaar geleden in België werd ingevoerd, hebben verscheidene parlementsleden de gewetensvrijheid van artsen en verplegend personeel proberen te beperken", luidt het bij de vrijwilligers van "Mars voor het leven. "Ze willen artsen hun meest fundamentele vrijheden ontnemen, namelijk om hun patiënten in eer en geweten te behandelen." Volgens de organisatie zouden sommigen de mogelijkheid tot gewetensbezwaar willen ontzeggen aan algemene verzorgingsinstellingen en artsen die weigeren euthanasie te plegen. Zij zouden verplicht worden het medisch dossier door te geven aan een confrater die bereid is een einde te maken aan het leven van zijn patiënt. Het collectief wil met de manifestatie de beperking van de gewetensvrijheid aanklagen en het recht verdedigen van al het personeel in de gezondheidszorg om te handelen naar zijn beste oordeel en vermogen en in het belang van de zieken. (KAV)