De fusiegesprekken werden al in de loop van 2016 op eigen initiatief opgestart. De hertekening van het gerechtelijke landschap speelde daarin een grote rol. "De fusie is inderdaad een absolute noodzaak. Met deze fusie stelt de balie haar structuur gelijk met die van het vernieuwe juridische landschap", aldus de Brugse stafhouder Johan Persyn. De rechtbank van eerste aanleg wordt tegenwoordig bijvoorbeeld per provincie georganiseerd. "De balies zien zich verplicht om zich op een even grote schaal te organiseren. Alleen zo blijft de balie een evenwaardige partner van de magistratuur." De nieuwe balie West-Vlaanderen zal volgens de Kortrijkse stafhouder Frédéric Busschaert ook voor meer middelen en een professionelere werking zorgen. "Die schaalvergroting zal de balie in staat stellen om onder andere een staf, bestaand uit gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, uit te bouwen." Ook de communicatie naar de buitenwereld en naar de Orde van Vlaamse Balies zal door een eengemaakte balie gerichter kunnen verlopen. Ondanks de eenmaking blijft de West-Vlaamse balie ook streven naar lokale verankering. Het is dus niet de bedoeling dat de rechtzoekende de hele provincie moet doorkruisen. Dat betekent in de praktijk dat de eerste- en tweedelijnsbestand nog steeds lokaal zal georganiseerd worden. "Ook blijft er binnen elke balie een aanspreekpunt voor de rechtzoekende", besluit de Veurnse stafhouder Dirk Waeyaert. (Belga)

De fusiegesprekken werden al in de loop van 2016 op eigen initiatief opgestart. De hertekening van het gerechtelijke landschap speelde daarin een grote rol. "De fusie is inderdaad een absolute noodzaak. Met deze fusie stelt de balie haar structuur gelijk met die van het vernieuwe juridische landschap", aldus de Brugse stafhouder Johan Persyn. De rechtbank van eerste aanleg wordt tegenwoordig bijvoorbeeld per provincie georganiseerd. "De balies zien zich verplicht om zich op een even grote schaal te organiseren. Alleen zo blijft de balie een evenwaardige partner van de magistratuur." De nieuwe balie West-Vlaanderen zal volgens de Kortrijkse stafhouder Frédéric Busschaert ook voor meer middelen en een professionelere werking zorgen. "Die schaalvergroting zal de balie in staat stellen om onder andere een staf, bestaand uit gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, uit te bouwen." Ook de communicatie naar de buitenwereld en naar de Orde van Vlaamse Balies zal door een eengemaakte balie gerichter kunnen verlopen. Ondanks de eenmaking blijft de West-Vlaamse balie ook streven naar lokale verankering. Het is dus niet de bedoeling dat de rechtzoekende de hele provincie moet doorkruisen. Dat betekent in de praktijk dat de eerste- en tweedelijnsbestand nog steeds lokaal zal georganiseerd worden. "Ook blijft er binnen elke balie een aanspreekpunt voor de rechtzoekende", besluit de Veurnse stafhouder Dirk Waeyaert. (Belga)