De universiteiten van Antwerpen (in samenwerking met Campus Vesta) en Leuven (in samenwerking met Defensie en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen NVKVV) organiseren al jaren een multidisciplinaire opleiding rampenmanagement. Om deze verder te professionaliseren, werd beslist om ze samen te gieten in één grote Vlaamse opleiding. En daarvoor sloten ook de VUB en de UGent zich aan bij dit partnerschap. Rampen als terreuraanslagen, ongevallen met chemische producten, massamanifestaties en natuurrampen worden steeds ingewikkelder. Het twee jaar durende postgraduaat brengt de studenten in tien modules alle nodige kennis bij om gepast te reageren in deze crisissituaties. Elke module wordt onderwezen door zowel iemand uit het werkveld als iemand uit het academisch milieu. "Nog meer dan vroeger zal het ook mogelijk zijn om de academische en praktijkinzichten met elkaar te verbinden. Die connectie is een verrijking voor de kwaliteit van het postgraduaat, voor de deelnemers aan de opleiding en zo ook voor de werking van uw en mijn diensten", vertelt Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum. Elk jaar worden er zes modules gegeven, waarvan de twee modules 'eindwerk en oefening' en 'algemeen kader en wetgeving' elk jaar terugkomen. Daarnaast zijn er ook nog modules rond crisiscommunicatie, humanitaire operaties, medische technieken of technologische rampen. (Belga)

De universiteiten van Antwerpen (in samenwerking met Campus Vesta) en Leuven (in samenwerking met Defensie en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen NVKVV) organiseren al jaren een multidisciplinaire opleiding rampenmanagement. Om deze verder te professionaliseren, werd beslist om ze samen te gieten in één grote Vlaamse opleiding. En daarvoor sloten ook de VUB en de UGent zich aan bij dit partnerschap. Rampen als terreuraanslagen, ongevallen met chemische producten, massamanifestaties en natuurrampen worden steeds ingewikkelder. Het twee jaar durende postgraduaat brengt de studenten in tien modules alle nodige kennis bij om gepast te reageren in deze crisissituaties. Elke module wordt onderwezen door zowel iemand uit het werkveld als iemand uit het academisch milieu. "Nog meer dan vroeger zal het ook mogelijk zijn om de academische en praktijkinzichten met elkaar te verbinden. Die connectie is een verrijking voor de kwaliteit van het postgraduaat, voor de deelnemers aan de opleiding en zo ook voor de werking van uw en mijn diensten", vertelt Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum. Elk jaar worden er zes modules gegeven, waarvan de twee modules 'eindwerk en oefening' en 'algemeen kader en wetgeving' elk jaar terugkomen. Daarnaast zijn er ook nog modules rond crisiscommunicatie, humanitaire operaties, medische technieken of technologische rampen. (Belga)