Vooral in de (grote) steden zitten de meeste kansarmen. In Antwerpen en Brussel gaat het om de helft, in Genk zelfs om 60 procent. Een kind valt onder het gelijke-onderwijskansenbeleid (Gok) als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, bijvoorbeeld als de moeder geen diploma van de middelbare school heeft. De scholen ontvingen vorig jaar 38 miljoen euro om die leerlingen te begeleiden. Toch levert dat niet noodzakelijk resultaat op. Zo startte 81 procent van de Gok-leerlingen in 2008 in de A-stroom. Vier jaar later blijkt meer dan 70 procent terechtgekomen in het BSO of TSO. Smet wil daarom meer inzicht in hoe de scholen de uitgekeerde middelen besteden. "Ik ben bereid om daarover te praten met de onderwijskoepels. Scholen moeten rekenschap afleggen. Dat betekent meer meten en meer uitleg geven." De minister plant ook een herziening van de criteria voor kansarmoede in het onderwijs. "De thuistaal en het opleidingsniveau van de moeder zullen het belangrijkst worden." (VKB)

Vooral in de (grote) steden zitten de meeste kansarmen. In Antwerpen en Brussel gaat het om de helft, in Genk zelfs om 60 procent. Een kind valt onder het gelijke-onderwijskansenbeleid (Gok) als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, bijvoorbeeld als de moeder geen diploma van de middelbare school heeft. De scholen ontvingen vorig jaar 38 miljoen euro om die leerlingen te begeleiden. Toch levert dat niet noodzakelijk resultaat op. Zo startte 81 procent van de Gok-leerlingen in 2008 in de A-stroom. Vier jaar later blijkt meer dan 70 procent terechtgekomen in het BSO of TSO. Smet wil daarom meer inzicht in hoe de scholen de uitgekeerde middelen besteden. "Ik ben bereid om daarover te praten met de onderwijskoepels. Scholen moeten rekenschap afleggen. Dat betekent meer meten en meer uitleg geven." De minister plant ook een herziening van de criteria voor kansarmoede in het onderwijs. "De thuistaal en het opleidingsniveau van de moeder zullen het belangrijkst worden." (VKB)