Tweetaligheid is een wettelijke vereiste voor een politieagent in Brussel. Uit nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken die dateren van 1 januari dit jaar, blijkt echter dat 3.648 van de 6.288 politieagenten tweetalig zijn, ofwel 58 procent. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, toen ook al gesproken werd over een historisch dieptepunt.

Wel beheerst de overgrote meerderheid van de agenten (98 procent) het Frans. 'De tweetaligheid is onder de regering-Michel gezakt tot een absoluut dieptepunt en dat is des te merkwaardiger omdat N-VA'er Jan Jambon bevoegd was voor Binnenlandse Zaken', zegt Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg. 'Hij had alle instrumenten in handen om er iets aan te doen. Maar van de 140 agenten die vorig jaar aangeworven werden, waren er amper 18 tweetalig.'

Pas roept dan ook op om maximaal in te zetten op tweetaligheid van de rekruten, en dit integraal deel laten uitmalen van het opleidingspakket.

In een reactie op Twitter zegt Kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Mevrouw Pas zou moeten weten dat dit de bevoegdheid is van het gewest en niet van Binnenlandse Zaken. Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij MP Vervoort, maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten duwen'.

Tweetaligheid is een wettelijke vereiste voor een politieagent in Brussel. Uit nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken die dateren van 1 januari dit jaar, blijkt echter dat 3.648 van de 6.288 politieagenten tweetalig zijn, ofwel 58 procent. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar, toen ook al gesproken werd over een historisch dieptepunt. Wel beheerst de overgrote meerderheid van de agenten (98 procent) het Frans. 'De tweetaligheid is onder de regering-Michel gezakt tot een absoluut dieptepunt en dat is des te merkwaardiger omdat N-VA'er Jan Jambon bevoegd was voor Binnenlandse Zaken', zegt Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg. 'Hij had alle instrumenten in handen om er iets aan te doen. Maar van de 140 agenten die vorig jaar aangeworven werden, waren er amper 18 tweetalig.'Pas roept dan ook op om maximaal in te zetten op tweetaligheid van de rekruten, en dit integraal deel laten uitmalen van het opleidingspakket. In een reactie op Twitter zegt Kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Mevrouw Pas zou moeten weten dat dit de bevoegdheid is van het gewest en niet van Binnenlandse Zaken. Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij MP Vervoort, maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten duwen'.