Er is de afgelopen maanden in het kader van de coronacrisis veel gepraat over een app waarmee je kan nagaan met wie je in contact bent geweest. Verschillende Europese landen implementeerden een app die waarschuwt zodra men in contact kwam met een geïnfecteerde persoon. Ook België is in volle ontwikkeling van een tracing app. Deze wordt verwacht in augustus, zegt Vias. Vias institute lanceerde half juni een bevraging samen met het Kenniscentrum Data & Maatschappij (imec-SMIT-VUB, CiTiP (KU Leuven) en imec-MICT-UGent) bij een representatieve steekproef van 1.000 burgers. Daaruit blijkt dat 37% van de respondenten positief antwoordt op de vraag of zij een dergelijke app zouden installeren. Een even grote groep (36%) is hier niet of helemaal niet toe geneigd en 27% weet het nog niet. De grootste bereidheid is er om een app te installeren die gebruik maakt van Bluetooth. Door gebruik te maken van Bluetooth wordt de locatie niet geregistreerd, alleen de nabijheid bij anderen en of u met een geïnfecteerde persoon in contact kwam. Vier op de tien (40%) respondenten gaan hiermee akkoord. De respondenten verkiezen het lokaal opslaan van de data op het toestel boven centraal bewaren (81%). Het is opmerkelijk dat de respondenten met veel vertrouwen in de overheid, meer bereid zijn om deze app te installeren (57% is bereid) dan respondenten met weinig vertrouwen in de overheid (28% is bereid), zegt Vias nog. Ook 55-plussers zijn meer geneigd om deze app te installeren, 43% is bereid om zo'n applicatie te installeren ten opzichte van 29% bij de respondenten jonger dan 34. De bevraagden met een hoger opleidingsniveau zijn vaker bereid de app te installeren (44%) dan middelbaaropgeleiden (32%). (Belga)

Er is de afgelopen maanden in het kader van de coronacrisis veel gepraat over een app waarmee je kan nagaan met wie je in contact bent geweest. Verschillende Europese landen implementeerden een app die waarschuwt zodra men in contact kwam met een geïnfecteerde persoon. Ook België is in volle ontwikkeling van een tracing app. Deze wordt verwacht in augustus, zegt Vias. Vias institute lanceerde half juni een bevraging samen met het Kenniscentrum Data & Maatschappij (imec-SMIT-VUB, CiTiP (KU Leuven) en imec-MICT-UGent) bij een representatieve steekproef van 1.000 burgers. Daaruit blijkt dat 37% van de respondenten positief antwoordt op de vraag of zij een dergelijke app zouden installeren. Een even grote groep (36%) is hier niet of helemaal niet toe geneigd en 27% weet het nog niet. De grootste bereidheid is er om een app te installeren die gebruik maakt van Bluetooth. Door gebruik te maken van Bluetooth wordt de locatie niet geregistreerd, alleen de nabijheid bij anderen en of u met een geïnfecteerde persoon in contact kwam. Vier op de tien (40%) respondenten gaan hiermee akkoord. De respondenten verkiezen het lokaal opslaan van de data op het toestel boven centraal bewaren (81%). Het is opmerkelijk dat de respondenten met veel vertrouwen in de overheid, meer bereid zijn om deze app te installeren (57% is bereid) dan respondenten met weinig vertrouwen in de overheid (28% is bereid), zegt Vias nog. Ook 55-plussers zijn meer geneigd om deze app te installeren, 43% is bereid om zo'n applicatie te installeren ten opzichte van 29% bij de respondenten jonger dan 34. De bevraagden met een hoger opleidingsniveau zijn vaker bereid de app te installeren (44%) dan middelbaaropgeleiden (32%). (Belga)