Veel informatie was reeds in vorige commissies geleverd. Zo herinnerde premier De Croo eraan dat de Federale Ondersteuningscel tot midden november verlengd wordt. Hij waarschuwde dat we ons wegens de klimaatverandering moeten wapenen voor dergelijke rampen. Daarom heeft hij de regeringsleiders van de andere entiteiten uitgenodigd voor een debat over een bijkomend solidariteitsmechanisme bij crisissen. Hij wees erop dat samenwerking nu institutioneel beperkt wordt onder meer door de bijzondere financieringswet. De regeringsleden verwezen in hun tussenkomsten ook op de leercommissie die minister Verlinden gaat oprichten om lessen te trekken uit de ramp waardoor er in de toekomst efficiënter kan worden opgetreden. Vandaag geven de burgemeesters en gouverneurs de opdracht tot evacuatie. Zij Ook het nationaal crisiscentrum en het coronacommissariaat kunnen volgens minister Vandenbroucke bij de oefening betrokken worden. Minister Dedonder herinnerde eraan dat Defensie enkel op vraag en in steun van de burgerlijke autoriteiten optreedt. Bij de overstromingen heeft het leger 13.000 manuren gepresteerd, met de aanwezigheid tussen 182 en 374 militairen per dag op het terrein. Op 16 juli kreeg de 112 in de provincie Luik tweehonderd oproepen extra in vergelijking met een gewone dag. Toen bleek dat de interventietijden onder meer door de schade aan de wegen opliepen van 400-500 seconden tot 887 seconden (net geen kwartier), werd beslist een bijkomende interventiepost op te richten. Vandenbroucke stond ook stil bij de diverse taken die het Rode Kruis na de overstromingen hebben opgenomen. "We hebben nood aan een reddingscultuur en snelheid bij noodhulp", benadrukte minister Verlinden, in antwoord op de tussenkomst van oud-minister en burgemeester van Chaudfontaine Daniel Bacquelaine (MR). Die pleitte voor een actieplan opdat snel gereageerd kan worden bij rampen, met aangepast materieel en voldoende personeel - "we hebben duizenden mensen nodig". (Belga)

Veel informatie was reeds in vorige commissies geleverd. Zo herinnerde premier De Croo eraan dat de Federale Ondersteuningscel tot midden november verlengd wordt. Hij waarschuwde dat we ons wegens de klimaatverandering moeten wapenen voor dergelijke rampen. Daarom heeft hij de regeringsleiders van de andere entiteiten uitgenodigd voor een debat over een bijkomend solidariteitsmechanisme bij crisissen. Hij wees erop dat samenwerking nu institutioneel beperkt wordt onder meer door de bijzondere financieringswet. De regeringsleden verwezen in hun tussenkomsten ook op de leercommissie die minister Verlinden gaat oprichten om lessen te trekken uit de ramp waardoor er in de toekomst efficiënter kan worden opgetreden. Vandaag geven de burgemeesters en gouverneurs de opdracht tot evacuatie. Zij Ook het nationaal crisiscentrum en het coronacommissariaat kunnen volgens minister Vandenbroucke bij de oefening betrokken worden. Minister Dedonder herinnerde eraan dat Defensie enkel op vraag en in steun van de burgerlijke autoriteiten optreedt. Bij de overstromingen heeft het leger 13.000 manuren gepresteerd, met de aanwezigheid tussen 182 en 374 militairen per dag op het terrein. Op 16 juli kreeg de 112 in de provincie Luik tweehonderd oproepen extra in vergelijking met een gewone dag. Toen bleek dat de interventietijden onder meer door de schade aan de wegen opliepen van 400-500 seconden tot 887 seconden (net geen kwartier), werd beslist een bijkomende interventiepost op te richten. Vandenbroucke stond ook stil bij de diverse taken die het Rode Kruis na de overstromingen hebben opgenomen. "We hebben nood aan een reddingscultuur en snelheid bij noodhulp", benadrukte minister Verlinden, in antwoord op de tussenkomst van oud-minister en burgemeester van Chaudfontaine Daniel Bacquelaine (MR). Die pleitte voor een actieplan opdat snel gereageerd kan worden bij rampen, met aangepast materieel en voldoende personeel - "we hebben duizenden mensen nodig". (Belga)