De vrouw had in 2009 vier koeien op haar weide staan die eerder gestolen werden. Ze werd niet beschuldigd van de diefstal maar zou de dieren wel verborgen hebben. Ze zou de dieren ook geoormerkt hebben en ingeschreven hebben in een geboorteregister. Haar man had normaal de leiding over het landbouwbedrijf, maar hij zat op het moment van de feiten in de cel voor hormonenhandel. (PHILIPPE BOURGUET)

De vrouw had in 2009 vier koeien op haar weide staan die eerder gestolen werden. Ze werd niet beschuldigd van de diefstal maar zou de dieren wel verborgen hebben. Ze zou de dieren ook geoormerkt hebben en ingeschreven hebben in een geboorteregister. Haar man had normaal de leiding over het landbouwbedrijf, maar hij zat op het moment van de feiten in de cel voor hormonenhandel. (PHILIPPE BOURGUET)