In 2015 werd Europa geconfronteerd met een vluchtelingenstroom. Heel wat zogenaamde niet-begeleide minderjarigen kwamen alleen toe in Europa. Vooral de groep jongeren onder de 15 jaar nam sterk toe. Vanuit Vlaanderen is een aanbod opgezet voor de opvang van die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. "Expertise werd gedeeld vanuit de voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de opvang van niet-begeleide minderjarigen en een wervingscampagne kon heel wat interesse losweken van gezinnen die iets wilden betekenen voor jonge vluchtelingen", legt Niels Heselmans van Agentschap Opgroeien uit. Op die manier konden heel wat jongeren opgenomen worden in een gezinscontext. Het aantal minderjarige vluchtelingen in de pleegzorg steeg zo van 130 in 2015 naar 349 in 2018 en naar 522 in 2020, ofwel een verviervoudiging op zes jaar tijd. "De opvang van niet-begeleide minderjarigen is nu structureel ingebed in de werking van pleegzorg en zijn goed voor 6,3 procent van het totaal aantal pleegjongeren", zegt Heselmans. Van alle 2.946 geregistreerde Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) in België zat er in 2020 18 procent in een pleeggezin in Vlaanderen. "Het is duidelijk dat de sprong om vanuit jeugdhulp aan de slag te gaan met pleeggezinnen voor deze doelgroep een enorme meerwaarde is gebleken en vaak heeft geleid tot waardevolle verhalen. Daar willen we ook de komende jaren blijvend op inzetten", besluit Heselmans. (Belga)

In 2015 werd Europa geconfronteerd met een vluchtelingenstroom. Heel wat zogenaamde niet-begeleide minderjarigen kwamen alleen toe in Europa. Vooral de groep jongeren onder de 15 jaar nam sterk toe. Vanuit Vlaanderen is een aanbod opgezet voor de opvang van die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. "Expertise werd gedeeld vanuit de voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de opvang van niet-begeleide minderjarigen en een wervingscampagne kon heel wat interesse losweken van gezinnen die iets wilden betekenen voor jonge vluchtelingen", legt Niels Heselmans van Agentschap Opgroeien uit. Op die manier konden heel wat jongeren opgenomen worden in een gezinscontext. Het aantal minderjarige vluchtelingen in de pleegzorg steeg zo van 130 in 2015 naar 349 in 2018 en naar 522 in 2020, ofwel een verviervoudiging op zes jaar tijd. "De opvang van niet-begeleide minderjarigen is nu structureel ingebed in de werking van pleegzorg en zijn goed voor 6,3 procent van het totaal aantal pleegjongeren", zegt Heselmans. Van alle 2.946 geregistreerde Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) in België zat er in 2020 18 procent in een pleeggezin in Vlaanderen. "Het is duidelijk dat de sprong om vanuit jeugdhulp aan de slag te gaan met pleeggezinnen voor deze doelgroep een enorme meerwaarde is gebleken en vaak heeft geleid tot waardevolle verhalen. Daar willen we ook de komende jaren blijvend op inzetten", besluit Heselmans. (Belga)