Jambon had bij de start van de allereerste ministerraad van de nieuwe Vlaamse regering aangekondigd dat er vandaag duidelijkheid zou komen over de woonbonus - concreet: een regeling voor kopers die dreigen tussen de twee systemen te vallen. Zij hebben dan niet het genot van de woonbonus, die vanaf begin volgend jaar niet meer wordt toegekend, maar kunnen ook geen beroep doen op de verlaagde registratierechten.
...

Jambon had bij de start van de allereerste ministerraad van de nieuwe Vlaamse regering aangekondigd dat er vandaag duidelijkheid zou komen over de woonbonus - concreet: een regeling voor kopers die dreigen tussen de twee systemen te vallen. Zij hebben dan niet het genot van de woonbonus, die vanaf begin volgend jaar niet meer wordt toegekend, maar kunnen ook geen beroep doen op de verlaagde registratierechten.Jan Jambon zei bij de start van de eerste ministerraad dat er vandaag een regeling wordt uitgewerkt, in overleg met de notarissen, waardoor kopers weten onder welk fiscaal stelsel ze vallen. 'Wij hebben aan een blitstempo gewerkt', zei Jambon aan Knack (zie video onderaan).Om welke regeling gaat het?De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6 procent. Voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop kan vallen. Voor de registratierechten wordt gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigen sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus. Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard. Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen. Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.Rock-'n-rollDe absolute prioriteit voor deze regering is nu tewerkstelling, zei Jambon verder nog aan Knack. De nieuwe Vlaamse regering wil de Vlaamse tewerkstellingsgraad optrekken van 76 naar 80 procent. Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering een ministerraad hield. Elke vrijdag vergadert de regering op het kabinet van de minister-president op het Martelaarsplein.De eerste ministerraad komt er na een turbulente eerste week voor Jambon I. 'Ja, maar ik vind het goed,' zei Hilde Crevits van CD&V. 'De vorige legislatuur zei men dat de Vlaamse regering soms iets te rustig was in het naar buiten brengen van standpunten. Dus het kan geen kwaad dat het iets geanimeerder zal zijn.'Viceminister-president Ben Weyts (N-VA) begon de vergadering met de woorden 'rock-n-roll, zet de muziek op' waarmee hij verwees naar collega Crevits, die in de krant Het Laatste Nieuws al had laten optekenen dat wat rock-n-roll de Vlaamse regering deugd zou doen.Bekijk hieronder een videoverslag.