De ACOD-topvrouw lijkt daarmee de deur open te laten naar het opschorten van de vijf aangekondigde stakingsdagen in januari. Het is nog even wachten op het officiële antwoord van de vakbonden op het voorstel van de federale regering om sociaal bemiddelaars aan te stellen voor het sociaal conflict bij het spoor. De regering koppelt wel een voorwaarde aan het inschakelen van die bemiddelaar, namelijk het intrekken van de stakingsaanzegging voor vijf dagen in januari.

In De Zevende Dag liet ACOD-topvrouw Chris Reniers alvast verstaan dat zij "niet afwijzend" staat tegen de aanstelling van sociaal bemiddelaars en dat zij bereid is terug te keren naar de onderhandelingstafel. "We gaan overleg plegen met onze troepen en onze instanties over de vraag op welke manier we terug aan de tafel kunnen gaan zitten. Ik sta daar niet afwijzend tegenover, maar dan moet het gaan om overleg tussen twee evenwaardige partijen." Als de sociaal bemiddelaar een "goed plan" heeft en er kan vertrokken worden van een leeg blad, dan is Reniers zelf voorstander van het intrekken van de ingediende stakingsaanzegging. (Belga/NSK)

De ACOD-topvrouw lijkt daarmee de deur open te laten naar het opschorten van de vijf aangekondigde stakingsdagen in januari. Het is nog even wachten op het officiële antwoord van de vakbonden op het voorstel van de federale regering om sociaal bemiddelaars aan te stellen voor het sociaal conflict bij het spoor. De regering koppelt wel een voorwaarde aan het inschakelen van die bemiddelaar, namelijk het intrekken van de stakingsaanzegging voor vijf dagen in januari.In De Zevende Dag liet ACOD-topvrouw Chris Reniers alvast verstaan dat zij "niet afwijzend" staat tegen de aanstelling van sociaal bemiddelaars en dat zij bereid is terug te keren naar de onderhandelingstafel. "We gaan overleg plegen met onze troepen en onze instanties over de vraag op welke manier we terug aan de tafel kunnen gaan zitten. Ik sta daar niet afwijzend tegenover, maar dan moet het gaan om overleg tussen twee evenwaardige partijen." Als de sociaal bemiddelaar een "goed plan" heeft en er kan vertrokken worden van een leeg blad, dan is Reniers zelf voorstander van het intrekken van de ingediende stakingsaanzegging. (Belga/NSK)