"Zelfstandigen betalen sociale zekerheidsbijdrage in hun thuisland. Als dat niet correct gebeurt, zijn ze in staat hier tegen lage prijzen te werken. Dat ze sociale bijdragen betalen, moeten ze bewijzen met het A1-formulier. De ervaring leert dat zo'n A1-formulier soms vlot te verkrijgen is en het moeilijk is na te gaan of de sociale bijdrage ook werkelijk betaald is. Het is ook belangrijk te kunnen vaststellen of de onderneming in kwestie een substantiële activiteit heeft in het thuisland en niet enkel een dekmantel is voor activiteiten elders", aldus minister Peeters. Daarom is het nodig dat de inspectiediensten, van het land van herkomst en van het land waar men werkt, gegevens kunnen uitwisselen, zodat met respect voor het vrij verkeer van diensten, ook deze vorm van sociale dumping kan worden uitgesloten. "De suggestie om sociale bijdragen hier te innen en door te storten naar het thuisland is een mes dat aan twee kanten snijdt", stipt Peeters aan. "We moeten dan mee in rekening nemen dat dit ook zou gelden voor werknemers van bij ons die in het buitenland aan de slag zijn en dat vergt zeker nader onderzoek." (Belga)

"Zelfstandigen betalen sociale zekerheidsbijdrage in hun thuisland. Als dat niet correct gebeurt, zijn ze in staat hier tegen lage prijzen te werken. Dat ze sociale bijdragen betalen, moeten ze bewijzen met het A1-formulier. De ervaring leert dat zo'n A1-formulier soms vlot te verkrijgen is en het moeilijk is na te gaan of de sociale bijdrage ook werkelijk betaald is. Het is ook belangrijk te kunnen vaststellen of de onderneming in kwestie een substantiële activiteit heeft in het thuisland en niet enkel een dekmantel is voor activiteiten elders", aldus minister Peeters. Daarom is het nodig dat de inspectiediensten, van het land van herkomst en van het land waar men werkt, gegevens kunnen uitwisselen, zodat met respect voor het vrij verkeer van diensten, ook deze vorm van sociale dumping kan worden uitgesloten. "De suggestie om sociale bijdragen hier te innen en door te storten naar het thuisland is een mes dat aan twee kanten snijdt", stipt Peeters aan. "We moeten dan mee in rekening nemen dat dit ook zou gelden voor werknemers van bij ons die in het buitenland aan de slag zijn en dat vergt zeker nader onderzoek." (Belga)