"Ik heb vastgesteld dat deze student tijdens geen enkele fase van de tuchtprocedure, en dit in tegenstelling tot andere studenten, afstand genomen heeft van het fatale doopritueel. Hij bleef dit integendeel verdedigen. Er kon niet anders dan worden vastgesteld dat hij handelde in strijd met het tuchtreglement van de KU Leuven. In het licht van de ernst van de feiten heb ik dan ook de sanctie van tijdelijke schorsing uitgesproken. De studenten die tijdens de procedure wel tot inkeer zijn gekomen kunnen rekenen op een alternatieve aanpak", aldus Van Audenhove. De betrokken student werd geschorst voor de rest van het academiejaar zodat hij tijdens deze periode geen examens meer zal kunnen afleggen. De vice-rector betreurt voorts het feit "dat de student en zijn raadslieden het proces via de media lijken te willen gaan voeren" en verwijst hierbij naar het feit dat er tegen haar beslissing nog een beroep mogelijk is bij het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven. Ze vermeldt voorts dat de tuchtprocedure tegen de betrokken studenten van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom inmiddels afgerond werd, maar wil geen details geven over de maatregelen die ten aanzien van de andere studenten genomen werden. In vroegere mediaberichten was er sprake van 18 studenten tegen wie de KU Leuven een tuchtprocedure zou zijn opgestart. (Belga)

"Ik heb vastgesteld dat deze student tijdens geen enkele fase van de tuchtprocedure, en dit in tegenstelling tot andere studenten, afstand genomen heeft van het fatale doopritueel. Hij bleef dit integendeel verdedigen. Er kon niet anders dan worden vastgesteld dat hij handelde in strijd met het tuchtreglement van de KU Leuven. In het licht van de ernst van de feiten heb ik dan ook de sanctie van tijdelijke schorsing uitgesproken. De studenten die tijdens de procedure wel tot inkeer zijn gekomen kunnen rekenen op een alternatieve aanpak", aldus Van Audenhove. De betrokken student werd geschorst voor de rest van het academiejaar zodat hij tijdens deze periode geen examens meer zal kunnen afleggen. De vice-rector betreurt voorts het feit "dat de student en zijn raadslieden het proces via de media lijken te willen gaan voeren" en verwijst hierbij naar het feit dat er tegen haar beslissing nog een beroep mogelijk is bij het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven. Ze vermeldt voorts dat de tuchtprocedure tegen de betrokken studenten van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom inmiddels afgerond werd, maar wil geen details geven over de maatregelen die ten aanzien van de andere studenten genomen werden. In vroegere mediaberichten was er sprake van 18 studenten tegen wie de KU Leuven een tuchtprocedure zou zijn opgestart. (Belga)