De steun van de VGC dient om mensen te helpen die in kansarmoede zijn geraakt door bijvoorbeeld jobverlies, gebrek aan scholing of voortijdige schooluitval. Om hen uit die put te helpen klimmen krijgen vzw Brusseleer (457.000 euro), Art2Work (15.000 euro), EVA BXL (158.500 euro) of het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (75.000 euro) steun van de VGC. "Deze organisaties maken de kansarme mensen weer zelfredzaam, helpen hen terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, staan hen bij om een zelfstandige activiteit op te starten of helpen hen aan een diploma buiten het regulier opleidingscircuit", zegt Sven Gatz, bevoegd collegelid in de VGC voor Nederlandstalig onderwijs. De vzw Brusseleer (Centrum Basiseducatie Brussel) richt zich met haar werking op laaggeschoolde volwassenen en werkt daarin samen met de VGC aan het Scholenproject en het Plan Geletterdheid. In het Scholenproject versterkt Brusselleer laaggeletterde ouders zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school. Het Plan Geletterdheid concentreert zich bij deze doelgroep op competenties om informatie te verwerven en te verwerken. Ze leren laaggeletterde ouders omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en gebruik maken van ICT. De vzw Art2Work heeft een ander doel en spant zich in om jongeren op een andere manier werk te laten zoeken en zichzelf te ontwikkelen. De VGC ondersteunt hier de instapmodules die werkzoekenden op maat begeleiden voor op het opleidings- en arbeidsmarktgebeuren. (Belga)

De steun van de VGC dient om mensen te helpen die in kansarmoede zijn geraakt door bijvoorbeeld jobverlies, gebrek aan scholing of voortijdige schooluitval. Om hen uit die put te helpen klimmen krijgen vzw Brusseleer (457.000 euro), Art2Work (15.000 euro), EVA BXL (158.500 euro) of het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (75.000 euro) steun van de VGC. "Deze organisaties maken de kansarme mensen weer zelfredzaam, helpen hen terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, staan hen bij om een zelfstandige activiteit op te starten of helpen hen aan een diploma buiten het regulier opleidingscircuit", zegt Sven Gatz, bevoegd collegelid in de VGC voor Nederlandstalig onderwijs. De vzw Brusseleer (Centrum Basiseducatie Brussel) richt zich met haar werking op laaggeschoolde volwassenen en werkt daarin samen met de VGC aan het Scholenproject en het Plan Geletterdheid. In het Scholenproject versterkt Brusselleer laaggeletterde ouders zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school. Het Plan Geletterdheid concentreert zich bij deze doelgroep op competenties om informatie te verwerven en te verwerken. Ze leren laaggeletterde ouders omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en gebruik maken van ICT. De vzw Art2Work heeft een ander doel en spant zich in om jongeren op een andere manier werk te laten zoeken en zichzelf te ontwikkelen. De VGC ondersteunt hier de instapmodules die werkzoekenden op maat begeleiden voor op het opleidings- en arbeidsmarktgebeuren. (Belga)