Personen die geen diploma hebben voor het niveau dat met de functie overeenstemt, kunnen eerst deelnemen aan een capaciteitsproef waarbij hun elders verworven competenties in rekening gebracht worden. Daarna kan het niveau van de kandidaat bepaald worden. Wie uiteindelijk slaagt voor het aanwervingsexamen komt in de wervingsreserve van de VGC-administratie terecht. Die is vier jaar geldig. De vorige aanwervingsexamens dateren van enkele jaren geleden, waardoor de bestaande wervingsreserve bijna is uitgeput. In totaal zijn er op dit moment zo'n twintig vacatures bij de VGC-administratie. Het gaat om functies op logistiek, bachelor- en masterniveau. "Voor het eerst kunnen ook mensen zonder het juiste diploma deelnemen aan de examens. Ik vind het erg belangrijk om mensen die door omstandigheden geen diploma behaald hebben, toch de kans te bieden op een boeiende job. Zo weerspiegelt de VGC de Brusselse diversiteit", zegt Debaets. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen en de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied. (Belga)

Personen die geen diploma hebben voor het niveau dat met de functie overeenstemt, kunnen eerst deelnemen aan een capaciteitsproef waarbij hun elders verworven competenties in rekening gebracht worden. Daarna kan het niveau van de kandidaat bepaald worden. Wie uiteindelijk slaagt voor het aanwervingsexamen komt in de wervingsreserve van de VGC-administratie terecht. Die is vier jaar geldig. De vorige aanwervingsexamens dateren van enkele jaren geleden, waardoor de bestaande wervingsreserve bijna is uitgeput. In totaal zijn er op dit moment zo'n twintig vacatures bij de VGC-administratie. Het gaat om functies op logistiek, bachelor- en masterniveau. "Voor het eerst kunnen ook mensen zonder het juiste diploma deelnemen aan de examens. Ik vind het erg belangrijk om mensen die door omstandigheden geen diploma behaald hebben, toch de kans te bieden op een boeiende job. Zo weerspiegelt de VGC de Brusselse diversiteit", zegt Debaets. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen en de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied. (Belga)