De verdediging van Bart de Pauw had vorige maand gevraagd om inzage te krijgen in de inhoud van de enveloppe, maar de Mechelse rechters menen dat de Kamer van Ingeschuldigingstelling (KI) zich reeds over dezelfde vraag had gebogen en eenzelfde debat niet kan worden overgedaan. De verzegelde enveloppe maakt al langer deel uit van discussie. De KI van Antwerpen oordeelde al in 2019 dat de enveloppe dicht kon blijven. De verdediging van De Pauw wilde dat ze geopend werd, om te weten welke verklaringen de twee actrices hebben afgelegd toen de absolute anonimiteit nog werd gegarandeerd en diende bij de rechtbank van Mechelen een verzoek in om het zegel te heffen. Volgens meesters Michaël Verhaeghe en John Maes is het voor hun verdediging noodzakelijk dat zij de inhoud van de enveloppe kennen. De burgerlijke partijen verzetten zich vorige maand op zitting tegen het openen van de enveloppe omdat de rol van de preventieadviseur anders onder druk komt te staan en het andere slachtoffers mogelijk zal weerhouden hun verhaal te doen, uit angst dat het ooit uit de anonimiteit wordt gehaald. Vertrouwelijkheid is immers van cruciaal belang in de job van een precentieadviseur. Twee weken geleden lieten de burgerlijke partijen in de media weten zich niet meer te verzetten tegen het openen, en het proces niet op de lange baan wilden schuiven. Aangezien de Mechelse rechters het dossier al in beraad hadden genomen, mochten zij bij hun beslissing enkel rekening houden met de standpunten die op zitting werden uiteengezet. De rechters meenden dat de vraag tot ontzegeling reeds onderzocht was door de KI en hetzelfde debat niet moet worden overgedaan voor de feitenrechter. De partijen komen op 25 februari om 13 uur opnieuw samen om een conclusiekalender vast te leggen en een startdatum voor het proces te bepalen. (Belga)

De verdediging van Bart de Pauw had vorige maand gevraagd om inzage te krijgen in de inhoud van de enveloppe, maar de Mechelse rechters menen dat de Kamer van Ingeschuldigingstelling (KI) zich reeds over dezelfde vraag had gebogen en eenzelfde debat niet kan worden overgedaan. De verzegelde enveloppe maakt al langer deel uit van discussie. De KI van Antwerpen oordeelde al in 2019 dat de enveloppe dicht kon blijven. De verdediging van De Pauw wilde dat ze geopend werd, om te weten welke verklaringen de twee actrices hebben afgelegd toen de absolute anonimiteit nog werd gegarandeerd en diende bij de rechtbank van Mechelen een verzoek in om het zegel te heffen. Volgens meesters Michaël Verhaeghe en John Maes is het voor hun verdediging noodzakelijk dat zij de inhoud van de enveloppe kennen. De burgerlijke partijen verzetten zich vorige maand op zitting tegen het openen van de enveloppe omdat de rol van de preventieadviseur anders onder druk komt te staan en het andere slachtoffers mogelijk zal weerhouden hun verhaal te doen, uit angst dat het ooit uit de anonimiteit wordt gehaald. Vertrouwelijkheid is immers van cruciaal belang in de job van een precentieadviseur. Twee weken geleden lieten de burgerlijke partijen in de media weten zich niet meer te verzetten tegen het openen, en het proces niet op de lange baan wilden schuiven. Aangezien de Mechelse rechters het dossier al in beraad hadden genomen, mochten zij bij hun beslissing enkel rekening houden met de standpunten die op zitting werden uiteengezet. De rechters meenden dat de vraag tot ontzegeling reeds onderzocht was door de KI en hetzelfde debat niet moet worden overgedaan voor de feitenrechter. De partijen komen op 25 februari om 13 uur opnieuw samen om een conclusiekalender vast te leggen en een startdatum voor het proces te bepalen. (Belga)