"Er bestaan wel richtlijnen om informatie uit te wisselen", zegt Bonte. "De regering heeft geprobeerd om via een omzendbrief de opvolging van Foreign Terrorist Fighters te regelen. En ook het college van procureurs-generaals legt in een vertrouwelijke omzendbrief richtlijnen vast. Er wordt daarin bijzondere aandacht besteed aan de lokale opvolging en aan het doorgeven van informatie en het samenwerken met de lokale overheden." Maar die richtlijnen worden dus niet of nauwelijks opgevolgd. "Gemeenten blijven in het ongewisse", hekelt Bonte. "En als je Justitie op de richtlijnen wijst, schermt ze met juridische argumenten zoals het beroepsgeheim om de informatie niet te moeten delen." Daarom dient Bonte een wetsvoorstel in dat gevangenisdirecteurs een informatieplicht oplegt. "Zij moeten de politiechef en de burgemeester van de gemeente informeren over de straf van een Syriëstrijder en of die uitgevoerd wordt. En de gevangenis moet hen op voorhand alarmeren wanneer de gedetineerde de gevangenis verlaat." Volgens de Vilvoordse burgemeester kunnen weinig partijen tegen het voorstel zijn. (Belga)

"Er bestaan wel richtlijnen om informatie uit te wisselen", zegt Bonte. "De regering heeft geprobeerd om via een omzendbrief de opvolging van Foreign Terrorist Fighters te regelen. En ook het college van procureurs-generaals legt in een vertrouwelijke omzendbrief richtlijnen vast. Er wordt daarin bijzondere aandacht besteed aan de lokale opvolging en aan het doorgeven van informatie en het samenwerken met de lokale overheden." Maar die richtlijnen worden dus niet of nauwelijks opgevolgd. "Gemeenten blijven in het ongewisse", hekelt Bonte. "En als je Justitie op de richtlijnen wijst, schermt ze met juridische argumenten zoals het beroepsgeheim om de informatie niet te moeten delen." Daarom dient Bonte een wetsvoorstel in dat gevangenisdirecteurs een informatieplicht oplegt. "Zij moeten de politiechef en de burgemeester van de gemeente informeren over de straf van een Syriëstrijder en of die uitgevoerd wordt. En de gevangenis moet hen op voorhand alarmeren wanneer de gedetineerde de gevangenis verlaat." Volgens de Vilvoordse burgemeester kunnen weinig partijen tegen het voorstel zijn. (Belga)