"De capaciteit voor intensieve bedden kan nog verhoogd worden", aldus de expert. "En we verwachten ook dat er nog meer bedden gaan in gebruik worden genomen de komende tijd, maar normaal gezien gaan we dat aankunnen, zeker nu we een vertraging hebben gemerkt in het aantal besmettingen. Maar dit alles zal hoe dan ook een grote inspanning van iedereen vergen de komende dagen." (Belga)

"De capaciteit voor intensieve bedden kan nog verhoogd worden", aldus de expert. "En we verwachten ook dat er nog meer bedden gaan in gebruik worden genomen de komende tijd, maar normaal gezien gaan we dat aankunnen, zeker nu we een vertraging hebben gemerkt in het aantal besmettingen. Maar dit alles zal hoe dan ook een grote inspanning van iedereen vergen de komende dagen." (Belga)