Met de schade aangericht door personenwagens erbovenop stijgt het Belgische kostenplaatje volgens het Europees Milieuagentschap tot 2,8 miljard euro, zo meldt De Morgen vrijdag.

350.000 doden

De vervuiling van vrachtwagens komt afhankelijk van de motor neer op 4,2 tot 6,7 eurocent zorgkosten per gereden kilometer. België bengelt achteraan het Europese peleton. In negen landen zijn de kosten per gereden kilometer nog hoger.

Volgens het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 350.000 Europeanen vroegtijdig door de uitstoot van fijn stof en stikstof. Luchtverontreiniging kost de Europese economie jaarlijks ook drie miljoen extra ziektedagen.

"De Europese economie is erg afhankelijk van het wegtransport over lange afstanden. Toch betalen we daar een grote prijs voor: jaren van slechte gezondheid en verloren levens", licht Jacqueline McGlade, directrice van het Milieuagentschap, toe.

Verkeersbelasting

De resultaten van België houden verband met de dichte bevolkingsgraad. De gevolgen voor de gezondheid zijn het grootst voor mensen die in de buurt van drukke verkeersassen wonen. In andere landen drijft de aanwezigheid van bergen de factuur op.

De gezondheidskosten voor heel Europa worden geschat op 43 tot 46 miljard euro. Het agentschap beveelt aan om de gezondheidskosten door te rekenen via de verkeersbelasting. Europa heeft dat mogelijk gemaakt, maar bij de vastlegging van de toekomstige heffing van de Belgische gewesten zijn bijna alleen infrastructuurkosten doorgerekend, klaagt de Bond Beter Leefmilieu aan. (Belga/TV)

Met de schade aangericht door personenwagens erbovenop stijgt het Belgische kostenplaatje volgens het Europees Milieuagentschap tot 2,8 miljard euro, zo meldt De Morgen vrijdag.350.000 doden De vervuiling van vrachtwagens komt afhankelijk van de motor neer op 4,2 tot 6,7 eurocent zorgkosten per gereden kilometer. België bengelt achteraan het Europese peleton. In negen landen zijn de kosten per gereden kilometer nog hoger. Volgens het Europees Milieuagentschap sterven jaarlijks 350.000 Europeanen vroegtijdig door de uitstoot van fijn stof en stikstof. Luchtverontreiniging kost de Europese economie jaarlijks ook drie miljoen extra ziektedagen. "De Europese economie is erg afhankelijk van het wegtransport over lange afstanden. Toch betalen we daar een grote prijs voor: jaren van slechte gezondheid en verloren levens", licht Jacqueline McGlade, directrice van het Milieuagentschap, toe.Verkeersbelasting De resultaten van België houden verband met de dichte bevolkingsgraad. De gevolgen voor de gezondheid zijn het grootst voor mensen die in de buurt van drukke verkeersassen wonen. In andere landen drijft de aanwezigheid van bergen de factuur op. De gezondheidskosten voor heel Europa worden geschat op 43 tot 46 miljard euro. Het agentschap beveelt aan om de gezondheidskosten door te rekenen via de verkeersbelasting. Europa heeft dat mogelijk gemaakt, maar bij de vastlegging van de toekomstige heffing van de Belgische gewesten zijn bijna alleen infrastructuurkosten doorgerekend, klaagt de Bond Beter Leefmilieu aan. (Belga/TV)