De algemene vergadering van CD&V heeft dinsdagavond beslist om de voorzittersverkiezingen te vervroegen. Kandidaten kunnen zich melden tot 27 november. Op 22 december wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt.

Sinds het ontslag van partijvoorzitster Marianne Thyssen na de
verkiezingen op 13 juni is Wouter Beke Beke voorzitter ad interim van CD&V. De afspraak werd toen gemaakt om na de vorming van een federale regering een nieuwe voorzitter te laten verkiezen door de partijleden.

Maar de regeringsvorming sleept intussen lang aan, aldus de partij. 'Het interimvoorzitterschap duurt reeds vijf maanden. Ondertussen zijn de inhoudelijke en organisatorische uitdagingen waarvoor de partij staat groot en blijft de duur van de regeringsonderhandelingen onvoorspelbaar'.

Steun voor Beke

Daarom besliste de algemene vergadering van CD&V om niet langer te wachten met de verkiezing van de voorzitter door alle leden. 'Dit zal de voorzitter toelaten om met volheid van bevoegdheid en gedurende de statutair bepaalde termijn van 3 jaar te functioneren en beslissingen te nemen die voor de toekomst van onze partij nodig en belangrijk zijn'.

De verwachting is dat interimvoorzitter Beke een gooi zal doen naar het voorzitterschap. Binnen de partij is de steun voor hem groot. Het is afwachten of er tegenkandidaten zullen opduiken.

Kandidaturen voor het voorzitterschap kunnen worden ingediend tot zaterdag 27 november om 14 uur. Het politiek bestuur van 29 november valideert de kandidaturen. De leden kunnen stemmen per brief of via de website van de partij. Op dinsdag 21 december wordt de stemming afgesloten. Op woensdag 22 december wordt het resultaat bekend gemaakt.

De algemene vergadering van CD&V heeft dinsdagavond beslist om de voorzittersverkiezingen te vervroegen. Kandidaten kunnen zich melden tot 27 november. Op 22 december wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt.Sinds het ontslag van partijvoorzitster Marianne Thyssen na de verkiezingen op 13 juni is Wouter Beke Beke voorzitter ad interim van CD&V. De afspraak werd toen gemaakt om na de vorming van een federale regering een nieuwe voorzitter te laten verkiezen door de partijleden. Maar de regeringsvorming sleept intussen lang aan, aldus de partij. 'Het interimvoorzitterschap duurt reeds vijf maanden. Ondertussen zijn de inhoudelijke en organisatorische uitdagingen waarvoor de partij staat groot en blijft de duur van de regeringsonderhandelingen onvoorspelbaar'. Steun voor BekeDaarom besliste de algemene vergadering van CD&V om niet langer te wachten met de verkiezing van de voorzitter door alle leden. 'Dit zal de voorzitter toelaten om met volheid van bevoegdheid en gedurende de statutair bepaalde termijn van 3 jaar te functioneren en beslissingen te nemen die voor de toekomst van onze partij nodig en belangrijk zijn'. De verwachting is dat interimvoorzitter Beke een gooi zal doen naar het voorzitterschap. Binnen de partij is de steun voor hem groot. Het is afwachten of er tegenkandidaten zullen opduiken.Kandidaturen voor het voorzitterschap kunnen worden ingediend tot zaterdag 27 november om 14 uur. Het politiek bestuur van 29 november valideert de kandidaturen. De leden kunnen stemmen per brief of via de website van de partij. Op dinsdag 21 december wordt de stemming afgesloten. Op woensdag 22 december wordt het resultaat bekend gemaakt.