Vervoort wees erop dat de Brusselaars reeds hun gedrag hebben aangepast. Nog maar de helft van de Brusselaars beschikt immers nog over een eigen wagen. De minister-president merkte op dat de Brusselse regering alvast alternatieve oplossingen voor een kilometerheffing heeft, vertrekkende van de plaats en tijd van het gebruik van de wagen. In de regeerverklaring kondigde de nieuwe meerderheid aan dat ze alles zou inzetten op overleg om tot eenzelfde systeem van slimme kilometerheffing te komen in heel het land. Indien dat niet lukt, zal de regering een eigen systeem ontwikkelen. De minister-president bevestigde ook de doelstelling van gratis openbaar vervoer voor jonge Brusselaars tot 25 jaar en 65-plussers. "De MIVB is bezig met de voorbereiding van dit engagement", reageerde hij op opmerkingen van de oppositie dat er hierover niets staat in de beleidsverklaring. Rudi Vervoort kreeg gisteren en deze voormiddag heel wat kritiek van de oppositie over de plannen van de regering rond huisvesting. Van de 6.400 laatste sociale woningen van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen staan er 3.000 in verschillende stadia van afwerking in de stellingen. "Een veel te groot deel is geblokkeerd door juridische, stedenbouwkundige en politieke tegenstellingen", aldus Vervoort. Volgens hem gaat het over een collectieve verantwoordelijkheid, "zeker voor zij die op gemeentelijk niveau aan de macht zijn". Die laatste uitspraak klonk Cieltje Van Achter als muziek in de oren. "Het is goed dat u erkent dat er problemen zijn tussen gemeenten en het gewest, en vaak nog in de eigen partij", aldus de N-VA-fractieleidster. Grote noden moeten volgens haar eendrachtig aangepakt worden. Vervoort verdedigde ook de doelstelling in het regeerakkoord om te komen tot een verhouding van 15 procent aan sociale woningen. Het gaat om een referentiewaarde die het Gewest toelaat om zich te richten tot bepaalde wijken. Zolang de verhouding van 15 procent niet gehaald is, kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden. (Belga)

Vervoort wees erop dat de Brusselaars reeds hun gedrag hebben aangepast. Nog maar de helft van de Brusselaars beschikt immers nog over een eigen wagen. De minister-president merkte op dat de Brusselse regering alvast alternatieve oplossingen voor een kilometerheffing heeft, vertrekkende van de plaats en tijd van het gebruik van de wagen. In de regeerverklaring kondigde de nieuwe meerderheid aan dat ze alles zou inzetten op overleg om tot eenzelfde systeem van slimme kilometerheffing te komen in heel het land. Indien dat niet lukt, zal de regering een eigen systeem ontwikkelen. De minister-president bevestigde ook de doelstelling van gratis openbaar vervoer voor jonge Brusselaars tot 25 jaar en 65-plussers. "De MIVB is bezig met de voorbereiding van dit engagement", reageerde hij op opmerkingen van de oppositie dat er hierover niets staat in de beleidsverklaring. Rudi Vervoort kreeg gisteren en deze voormiddag heel wat kritiek van de oppositie over de plannen van de regering rond huisvesting. Van de 6.400 laatste sociale woningen van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen staan er 3.000 in verschillende stadia van afwerking in de stellingen. "Een veel te groot deel is geblokkeerd door juridische, stedenbouwkundige en politieke tegenstellingen", aldus Vervoort. Volgens hem gaat het over een collectieve verantwoordelijkheid, "zeker voor zij die op gemeentelijk niveau aan de macht zijn". Die laatste uitspraak klonk Cieltje Van Achter als muziek in de oren. "Het is goed dat u erkent dat er problemen zijn tussen gemeenten en het gewest, en vaak nog in de eigen partij", aldus de N-VA-fractieleidster. Grote noden moeten volgens haar eendrachtig aangepakt worden. Vervoort verdedigde ook de doelstelling in het regeerakkoord om te komen tot een verhouding van 15 procent aan sociale woningen. Het gaat om een referentiewaarde die het Gewest toelaat om zich te richten tot bepaalde wijken. Zolang de verhouding van 15 procent niet gehaald is, kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden. (Belga)