De regeringsleider werd aan de tand gevoeld door Alain Maron (Ecolo), Arnaud Verstraete (Groen), Michel Colson (DéFI), Hamza Fassi-Fihri (cdH) en Johan Van den Driessche (N-VA), die vragen hadden over de transparantie bij Samusocial, het gebruik van de giften en het mogelijk overschrijden van de 150 procent-regel door bepaalde bestuurders. Vervoort erkende dat de huidige ordonnantie over transparantie een aantal pijnpunten vertoont in de uitvoering, zowel wat het toepassingsgebied als de procedures betreft. Hij verwees ook naar de hervorming van de instrumenten voor het bovengemeentelijk beheer die gisteren door de Brusselse regering werd goedgekeurd en naar de Raad van State gestuurd werd. Zo wordt de mogelijkheid beperkt voor intercommunales om sectorcomités op te richten, moet aangetoond worden dat bijkomende structuren een meerwaarde hebben en wordt de waakzaamheid verhoogd voor belangenconflicten. Voor de minister-president is het duidelijk dat Samusocial een publieke en geen private vzw is. "99 procent van de middelen is publiek. De rechtsvorm is van geen belang", stelde hij. Verder kondigde hij aan dat hij de bevoegde diensten zal vragen of de 150 procent-regel overtreden is door bepaalde bestuurders. Die regel bepaalt dat een verkozen mandataris niet meer mag verdienen dan 150 procent van het loon van een Kamerlid. Zowel gemeenteraadslid Peraïta als burgemeester Yvan Mayeur vallen onder die regel. De verklaringen van de top van Samusocial, dat de zitpenningen betaald werden met giften, houden voor Vervoort ook geen steek. De giften, subsidies en andere inkomsten komen in één pot terecht, waarmee alle uitgaven worden betaald, stelde hij. De minister-president benadrukte dat het waardevolle werk van de medewerkers van Samusocial niet in vraag mag gesteld worden door de kwestie van de zitpenningen. (Belga)

De regeringsleider werd aan de tand gevoeld door Alain Maron (Ecolo), Arnaud Verstraete (Groen), Michel Colson (DéFI), Hamza Fassi-Fihri (cdH) en Johan Van den Driessche (N-VA), die vragen hadden over de transparantie bij Samusocial, het gebruik van de giften en het mogelijk overschrijden van de 150 procent-regel door bepaalde bestuurders. Vervoort erkende dat de huidige ordonnantie over transparantie een aantal pijnpunten vertoont in de uitvoering, zowel wat het toepassingsgebied als de procedures betreft. Hij verwees ook naar de hervorming van de instrumenten voor het bovengemeentelijk beheer die gisteren door de Brusselse regering werd goedgekeurd en naar de Raad van State gestuurd werd. Zo wordt de mogelijkheid beperkt voor intercommunales om sectorcomités op te richten, moet aangetoond worden dat bijkomende structuren een meerwaarde hebben en wordt de waakzaamheid verhoogd voor belangenconflicten. Voor de minister-president is het duidelijk dat Samusocial een publieke en geen private vzw is. "99 procent van de middelen is publiek. De rechtsvorm is van geen belang", stelde hij. Verder kondigde hij aan dat hij de bevoegde diensten zal vragen of de 150 procent-regel overtreden is door bepaalde bestuurders. Die regel bepaalt dat een verkozen mandataris niet meer mag verdienen dan 150 procent van het loon van een Kamerlid. Zowel gemeenteraadslid Peraïta als burgemeester Yvan Mayeur vallen onder die regel. De verklaringen van de top van Samusocial, dat de zitpenningen betaald werden met giften, houden voor Vervoort ook geen steek. De giften, subsidies en andere inkomsten komen in één pot terecht, waarmee alle uitgaven worden betaald, stelde hij. De minister-president benadrukte dat het waardevolle werk van de medewerkers van Samusocial niet in vraag mag gesteld worden door de kwestie van de zitpenningen. (Belga)