"Wij Brusselaars hebben lange tijd geleden onder een zekere onverschilligheid, onachtzaamheid en zelfs desinteresse van de autoriteiten van ons land, maar vandaag worden we geconfronteerd met een federale regering met talrijke mensen die noch van België, noch van Brussel houden. Hoe kunnen wij hen zelfs maar laten verstaan dat het noodzakelijk is dat een natie zorg moet dragen voor zijn hoofdstad?", vroeg Vervoort zich af. Voor hem moeten de verschillende Brusselse autoriteiten en instellingen beseffen dat ze moeten samenwerken. "In deze tijden van wanorde hebben de Brusselaars het recht om de grootste eensgezindheid van hun autoriteiten te eisen, of het nu om de lokale of de gewestelijke autoriteiten zijn: coherentie in projecten, acties en communicatie", aldus Vervoort, voor wie de toestand te erg en de inzet te belangrijk is om te vervallen in polemieken, historische of communautaire twisten. (Belga)

"Wij Brusselaars hebben lange tijd geleden onder een zekere onverschilligheid, onachtzaamheid en zelfs desinteresse van de autoriteiten van ons land, maar vandaag worden we geconfronteerd met een federale regering met talrijke mensen die noch van België, noch van Brussel houden. Hoe kunnen wij hen zelfs maar laten verstaan dat het noodzakelijk is dat een natie zorg moet dragen voor zijn hoofdstad?", vroeg Vervoort zich af. Voor hem moeten de verschillende Brusselse autoriteiten en instellingen beseffen dat ze moeten samenwerken. "In deze tijden van wanorde hebben de Brusselaars het recht om de grootste eensgezindheid van hun autoriteiten te eisen, of het nu om de lokale of de gewestelijke autoriteiten zijn: coherentie in projecten, acties en communicatie", aldus Vervoort, voor wie de toestand te erg en de inzet te belangrijk is om te vervallen in polemieken, historische of communautaire twisten. (Belga)