Vervanging Turteltaks: oppositie neemt communicatie Tommelein op de korrel

28/06/17 om 11:07 - Bijgewerkt om 11:39

Bron: Belga

Oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang hebben Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) op de korrel genomen voor diens communicatie over zijn voorstel ter vervanging van de energieheffing of Turteltaks. Het kan voor de oppositie niet door de beugel dat dat voorstel (nog) niet onderbouwd is door officiële cijfers. De Vlaamse regering belooft wel een 'gedragen en evenwichtige' oplossing in september.

Vervanging Turteltaks: oppositie neemt communicatie Tommelein op de korrel

Bart Tommelein © Belga

Het Vlaams Parlement discussieert woensdag over het arrest van het Grondwettelijk Hof om de energieheffing, ook bekend als de Turteltaks, van gemiddeld 100 euro per jaar te vernietigen. Maar het debat ging al snel in de richting van het voorstel dat Bart Tommelein lanceert in de krant Het Laatste Nieuws. Door de groenestroomquota op te trekken zou de schuldenberg kunnen worden gedekt, meent hij. De impact op de factuur van een gemiddeld gezin zou hooguit 10 euro bedragen

De oppositie wilde graag weten waar dat voorstel op gebaseerd is en of het gedragen is door de regering. Officiële cijfers kan Tommelein nog niet geven. Hij zegt zich voor zijn voorstel te baseren op 'signalen' op de markt van de groenestroomcertificaten.

September

Hij wil in overleg met zijn regeringspartners tegen september een uitgewerkt voorstel klaar hebben. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bevestigt dat er in september een gedragen oplossing op tafel zal liggen. Nieuwe schuldenbergen opbouwen is daarbij uit den boze.

Het optrekken van de quota voor groenestroomcerfificaten is dan weer wel een optie die op tafel ligt. Ook CD&V-viceminister-president Hilde Crevits bestempelt dat als 'een bespreekbare piste'.

Oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang hekelden vooral de communicatie van minister Tommelein. 'Uw cijfers blijken niet gestaafd te zijn. Waarom hebt u niet gewacht? Niemand verplicht u toch om in de krant te communiceren', aldus SP.A-parlementslid Rob Beenders. Groen-fractieleider Björn Rzoska ging een stap verder en sprak van 'een triest schouwspel' en 'rotslecht bestuur'. 'De mensen die twee jaar lang een onwettige taks hebben betaald kan je toch niet met een ballonnetje naar huis sturen?', aldus Rzoska.

Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin: 'De minister staat graag in de schijnwerpers. Hij heeft de vlucht vooruit genomen en niet eens overleg gepleegd in zijn regering. Hij heeft dat gewoon aangekondigd. Maar dat is de minister: aankondigingen, aankondigingen, aankondigingen...'.

Gemengde reacties

Wat het voorstel zelf betreft, had Groen eerder gezegd dat de partij 'blij is dat de minister inziet dat het anders moet.' Rzoska: 'Ik herken in dat idee een aantal van onze eigen voorstellen, zoals het niet doorschuiven van de factuur naar de gezinnen en het optrekken van de quota. Hopelijk zijn nu ook de andere partijen bereid hun dogma's los te laten en een open dialoog aan te gaan', zegt hij.

Vlaams Belang ziet in de voorstellen van Tommelein dan weer geen fundamentele oplossing voor de hoge energiefactuur. Sintobin vraagt zich af waarom het tot de vernietiging van de Turteltaks heeft moeten duren vooraleer Tommelein tot nieuwe inzichten is gekomen.

De verlaging van de heffing is volgens de partij bovendien geen oplossing voor de hoge energiefactuur en de daaraan verbonden energiearmoede. De partij wijst op de hoge BTW op elektriciteit, de federale taksen en de billijke vergoeding voor de netbeheerders. Vlaams Belang vraagt een totaaldebat over de financiering van de energieomslag en de impact daarvan op de stroomfactuur.

Onze partners