Sinds 2013 publiceert de Europese Commissie elk jaar een Justice Scoreboard, een vergelijkende studie van de efficiëntie, de kwaliteit en de gepercipieerde onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in de Europese lidstaten. De efficiëntie en kwaliteit van justitie gaan er in de meeste lidstaten stelselmatig op vooruit. Ook het vertrouwen van het publiek in de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat is in ongeveer twee derden van de lidstaten hoger dan in 2016, maar uit de jongste Eurobarometer blijkt dat het in twee op de vijf lidstaten wel is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het gaat dan vooral om een gepercipieerde druk van de regering en de politiek in het algemeen op rechtbanken en rechters, maar ook van economische en andere belangen. Vooral de landen waar de voorbije jaren omstreden hervormingen zijn doorgevoerd - denk aan Polen - kampen met een negatieve perceptie van de onafhankelijkheid van hun gerechtelijk apparaat. In het Justice Scoreboard scoort Kroatië dit jaar het slechtst: slechts 24 procent van de bevolking gelooft dat het gerecht er onafhankelijk is, 68 procent noemt de Kroatische rechtbanken zelfs "slecht" tot "zeer slecht". Ook in Slovakije, Italië, Polen en Roemenië ging de perceptie van de onafhankelijkheid er het afgelopen jaar op achteruit. Denemarken is de beste leerling in de klas: daar vindt ongeveer 85 procent van de burgers dat de onafhankelijkheid van het gerecht "goed" of "erg goed" is. België staat dit jaar op de negende plaats in de ranking, na Denemarken, Oostenrijk, Finland, Zweden, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Ierland. Hier geeft iets meer dan 60 procent van de bevolking het gerecht een zeer goede of goede score op onafhankelijkheid. Die score is min of meer stabiel in vergelijking met andere jaren. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders is tevreden met de verbeteringen op vlak van efficiëntie, maar het gebrek aan vertrouwen in het gerecht in een aantal lidstaten "is een probleem dat we moeten aanpakken", zegt hij. Ook Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie Vera Jourova is daar "bezorgd" over, zegt ze. (Belga)

Sinds 2013 publiceert de Europese Commissie elk jaar een Justice Scoreboard, een vergelijkende studie van de efficiëntie, de kwaliteit en de gepercipieerde onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in de Europese lidstaten. De efficiëntie en kwaliteit van justitie gaan er in de meeste lidstaten stelselmatig op vooruit. Ook het vertrouwen van het publiek in de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat is in ongeveer twee derden van de lidstaten hoger dan in 2016, maar uit de jongste Eurobarometer blijkt dat het in twee op de vijf lidstaten wel is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het gaat dan vooral om een gepercipieerde druk van de regering en de politiek in het algemeen op rechtbanken en rechters, maar ook van economische en andere belangen. Vooral de landen waar de voorbije jaren omstreden hervormingen zijn doorgevoerd - denk aan Polen - kampen met een negatieve perceptie van de onafhankelijkheid van hun gerechtelijk apparaat. In het Justice Scoreboard scoort Kroatië dit jaar het slechtst: slechts 24 procent van de bevolking gelooft dat het gerecht er onafhankelijk is, 68 procent noemt de Kroatische rechtbanken zelfs "slecht" tot "zeer slecht". Ook in Slovakije, Italië, Polen en Roemenië ging de perceptie van de onafhankelijkheid er het afgelopen jaar op achteruit. Denemarken is de beste leerling in de klas: daar vindt ongeveer 85 procent van de burgers dat de onafhankelijkheid van het gerecht "goed" of "erg goed" is. België staat dit jaar op de negende plaats in de ranking, na Denemarken, Oostenrijk, Finland, Zweden, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Ierland. Hier geeft iets meer dan 60 procent van de bevolking het gerecht een zeer goede of goede score op onafhankelijkheid. Die score is min of meer stabiel in vergelijking met andere jaren. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders is tevreden met de verbeteringen op vlak van efficiëntie, maar het gebrek aan vertrouwen in het gerecht in een aantal lidstaten "is een probleem dat we moeten aanpakken", zegt hij. Ook Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie Vera Jourova is daar "bezorgd" over, zegt ze. (Belga)