De verspreiding van het virus kan via het afvalwater vaak al enkele dagen eerder in kaart worden gebracht dan met de gegevens van individuele menselijke stalen, klinkt het bij Sciensano. "De verspreiding van het virus wordt namelijk anoniem opgevolgd onder de gehele bevolking. Dit laat toe om een proactief gezondheidsbeleid te voeren", zegt het gezondheidsinstituut in een mededeling. "Deze monitoring is geen vervanger van de individuele klinische tests die we vandaag kennen, maar zou wel een niet te verwaarlozen rol kunnen spelen bij het vroegtijdig opsporen van toekomstige fasen van (mogelijke) uitbraken van de epidemie." De tool om de epidemie met stalen van het afvalwater op te volgen, werd al op 15 september opgericht. Voor het project worden voor een periode van twee jaar 42 stalen van afvalwater tweemaal per week geanalyseerd. Daarbij wordt in de eerste plaats gekozen voor gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid, waar het risico op overdracht van het coronavirus dus ook het grootst is. Het project bestrijkt zo meer dan 40 procent van de Belgische bevolking, zegt Sciensano. Het opvolgen van infectieziekten via monitoring van afvalwater is geen nieuwe techniek. Het werd onder meer in Nederland al toegepast voor het poliovirus. België had tot voor kort geen ervaring op dat vlak. Maar sinds het begin van de coronapandemie waren - onafhankelijk van elkaar - wel al verschillende initiatieven in ons land opgestart, die nu zijn samengebracht. (Belga)

De verspreiding van het virus kan via het afvalwater vaak al enkele dagen eerder in kaart worden gebracht dan met de gegevens van individuele menselijke stalen, klinkt het bij Sciensano. "De verspreiding van het virus wordt namelijk anoniem opgevolgd onder de gehele bevolking. Dit laat toe om een proactief gezondheidsbeleid te voeren", zegt het gezondheidsinstituut in een mededeling. "Deze monitoring is geen vervanger van de individuele klinische tests die we vandaag kennen, maar zou wel een niet te verwaarlozen rol kunnen spelen bij het vroegtijdig opsporen van toekomstige fasen van (mogelijke) uitbraken van de epidemie." De tool om de epidemie met stalen van het afvalwater op te volgen, werd al op 15 september opgericht. Voor het project worden voor een periode van twee jaar 42 stalen van afvalwater tweemaal per week geanalyseerd. Daarbij wordt in de eerste plaats gekozen voor gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid, waar het risico op overdracht van het coronavirus dus ook het grootst is. Het project bestrijkt zo meer dan 40 procent van de Belgische bevolking, zegt Sciensano. Het opvolgen van infectieziekten via monitoring van afvalwater is geen nieuwe techniek. Het werd onder meer in Nederland al toegepast voor het poliovirus. België had tot voor kort geen ervaring op dat vlak. Maar sinds het begin van de coronapandemie waren - onafhankelijk van elkaar - wel al verschillende initiatieven in ons land opgestart, die nu zijn samengebracht. (Belga)