Het wetsvoorstel wil de termijn voor abortus optrekken van twaalf tot achttien weken. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald. Het voorstel krijgt de steun van een meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI. N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen het voorstel.

Enkele weken terug keurde de Kamercommissie het voorstel al een eerste keer artikelsgewijs goed. CD&V vroeg toen een tweede lezing. De commissie keurde de tekst nu finaal goed, samen met enkele 'technische' amendementen van partijen die het voorstel steunen. De finale goedkeuring in de plenaire vergadering moet in principe over enkele weken volgen, maar de tegenstanders hebben al aangekondigd dat ze nog een advies gaan vragen van de Raad van State. Daardoor zal de eindstemming nog wat langer op zich laten wachten.

Het wetsvoorstel wil de termijn voor abortus optrekken van twaalf tot achttien weken. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald. Het voorstel krijgt de steun van een meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI. N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen het voorstel. Enkele weken terug keurde de Kamercommissie het voorstel al een eerste keer artikelsgewijs goed. CD&V vroeg toen een tweede lezing. De commissie keurde de tekst nu finaal goed, samen met enkele 'technische' amendementen van partijen die het voorstel steunen. De finale goedkeuring in de plenaire vergadering moet in principe over enkele weken volgen, maar de tegenstanders hebben al aangekondigd dat ze nog een advies gaan vragen van de Raad van State. Daardoor zal de eindstemming nog wat langer op zich laten wachten.