Wie werkloos is, moet in principe actief zoeken naar werk. Hij moet ingaan op aanbiedingen van de VDAB en ook zelf naar vacatures zoeken. Oudere werklozen moeten zich passief beschikbaar houden, wat betekent dat ze niet meer zelf op zoek moeten. Werklozen in het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen, hebben een aangepaste beschikbaarheid. Ze moeten enkel ingaan op passende aanbiedingen. In de realiteit blijft dat vaak dode letter en gaan zij niet meer aan het werk. Volgens VDAB zijn die drie types een hinderpaal. "Onze bemiddelaars hebben het moeilijk om aan iemand in het SWT-stelsel te zeggen dat ze verwachten dat er wordt ingegaan op een aanbieding. Mensen denken nog steeds dat het om brugpensioen gaat", zei Wim Adriaens. "Dat zijn moeilijke gesprekken. We moeten als maatschappij duidelijker zijn: werk is geen straf. Het geeft structuur, zin en het zorgt voor een inkomen. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt." Axel Ronse van N-VA is blij dat de VDAB dit nu zelf aangeeft. Zijn partij wil dat het federale niveau beslist om de drie vormen van beschikbaarheid af te schaffen. "In principe zou iedereen actief beschikbaar moeten zijn", zegt Ronse. "Maar indien dat niet mogelijk blijkt, is het aan de bemiddelaar van de VDAB om een begeleiding op maat uit te werken." (Belga)

Wie werkloos is, moet in principe actief zoeken naar werk. Hij moet ingaan op aanbiedingen van de VDAB en ook zelf naar vacatures zoeken. Oudere werklozen moeten zich passief beschikbaar houden, wat betekent dat ze niet meer zelf op zoek moeten. Werklozen in het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen, hebben een aangepaste beschikbaarheid. Ze moeten enkel ingaan op passende aanbiedingen. In de realiteit blijft dat vaak dode letter en gaan zij niet meer aan het werk. Volgens VDAB zijn die drie types een hinderpaal. "Onze bemiddelaars hebben het moeilijk om aan iemand in het SWT-stelsel te zeggen dat ze verwachten dat er wordt ingegaan op een aanbieding. Mensen denken nog steeds dat het om brugpensioen gaat", zei Wim Adriaens. "Dat zijn moeilijke gesprekken. We moeten als maatschappij duidelijker zijn: werk is geen straf. Het geeft structuur, zin en het zorgt voor een inkomen. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt." Axel Ronse van N-VA is blij dat de VDAB dit nu zelf aangeeft. Zijn partij wil dat het federale niveau beslist om de drie vormen van beschikbaarheid af te schaffen. "In principe zou iedereen actief beschikbaar moeten zijn", zegt Ronse. "Maar indien dat niet mogelijk blijkt, is het aan de bemiddelaar van de VDAB om een begeleiding op maat uit te werken." (Belga)