Momenteel beslist het OCMW of een vreemdeling die niet over verblijfsdocumenten beschikt in aanmerking komt voor dringende medische hulp.

Minister Denis Ducarme (MR) voor Maatschappelijke Integratie meent echter dat het systeem misbruikt wordt. Daarom wil hij een controlearts van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) a posteriori laten nagaan of de verstrekte zorgen onder de criteria van de dringende medische hulp vallen. Indien dat niet het geval is, wordt het OCMW niet terugbetaald.

Op de wettekst kwam al vanuit verschillende hoeken protest. Vandaag nog verscheen een opiniestuk waarin 'Dokters van de Wereld' zich tegen de hervorming verzet.

Om de wet effectief uit te voeren, zijn nog uitvoeringsbesluiten nodig. De minister beloofde daarover breed overleg te zullen plegen om tot 'evenwichtige en rechtvaardige' kb's te komen.

Momenteel beslist het OCMW of een vreemdeling die niet over verblijfsdocumenten beschikt in aanmerking komt voor dringende medische hulp. Minister Denis Ducarme (MR) voor Maatschappelijke Integratie meent echter dat het systeem misbruikt wordt. Daarom wil hij een controlearts van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) a posteriori laten nagaan of de verstrekte zorgen onder de criteria van de dringende medische hulp vallen. Indien dat niet het geval is, wordt het OCMW niet terugbetaald. Op de wettekst kwam al vanuit verschillende hoeken protest. Vandaag nog verscheen een opiniestuk waarin 'Dokters van de Wereld' zich tegen de hervorming verzet. Om de wet effectief uit te voeren, zijn nog uitvoeringsbesluiten nodig. De minister beloofde daarover breed overleg te zullen plegen om tot 'evenwichtige en rechtvaardige' kb's te komen.