Er gaan in de Wetstraat alsmaar meer stemmen op om de vaccinatie tegen het coronavirus te verplichten of om minstens het debat over die verplichting aan te gaan. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wakkerde de discussie afgelopen weekend nog eens aan door zich uit te spreken als voorstander van een algemene vaccinatieplicht. Ook Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale brak een lans voor de verplichte vaccinatie. Waals minister-president Elio Di Rupo liet vanochtend verstaan dat hij de kwestie van de op de tafel van het Overlegcomité wilde leggen. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke staat de kwestie echter niet op de agenda van het Overlegcomité. De CD&V-minister herhaalt wel dat hij het debat wil aangaan, maar dat het aan het federale niveau is om regels rond sancties en afdwingbaarheid uit te werken. De CD&V-fractie is alvast gewonnen voor een algemene vaccinatieplicht. "De voorbereiding daarvoor moet aangevat worden", aldus Maaike De Rudder. Oppositiepartij Vlaams Belang verzet zich tegen de algemene vaccinatieplicht. "De coronadictatuur moet stoppen", zegt parlementslid Stefaan Sintobin. Volgens Vlaams Belang zal de verplichte vaccinatie ervoor zorgen dat "de tweedeling in de samenleving nog groter wordt". Minister Beke spreekt het beeld van die 'tweedeling' tegen. "Als 92 procent van de volwassenen zich heeft laten vaccineren, is het niet gepast om te spreken van een echte tweedeling", aldus Beke. "Ik heb hoe langer hoe minder begrip voor die 8 procent", aldus de CD&V-minister. Parlementsleden Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) drongen er bij de minister ook op aan om versneld werk te maken van de derde prik of 'boosterprik'. Vlaanderen loopt daar, althans procentueel, wat achter op de andere regio's. Volgens minister Beke heeft dat vooral te maken met het hogere aantal 65-plussers en de hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen en maakt Vlaanderen volop werk van de boostervaccinatie. "Er zijn al 500.000 derde prikken gezet en er zijn er de komende weken 1,2 miljoen geprogrammeerd", aldus Beke. (Belga)

Er gaan in de Wetstraat alsmaar meer stemmen op om de vaccinatie tegen het coronavirus te verplichten of om minstens het debat over die verplichting aan te gaan. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wakkerde de discussie afgelopen weekend nog eens aan door zich uit te spreken als voorstander van een algemene vaccinatieplicht. Ook Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale brak een lans voor de verplichte vaccinatie. Waals minister-president Elio Di Rupo liet vanochtend verstaan dat hij de kwestie van de op de tafel van het Overlegcomité wilde leggen. Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke staat de kwestie echter niet op de agenda van het Overlegcomité. De CD&V-minister herhaalt wel dat hij het debat wil aangaan, maar dat het aan het federale niveau is om regels rond sancties en afdwingbaarheid uit te werken. De CD&V-fractie is alvast gewonnen voor een algemene vaccinatieplicht. "De voorbereiding daarvoor moet aangevat worden", aldus Maaike De Rudder. Oppositiepartij Vlaams Belang verzet zich tegen de algemene vaccinatieplicht. "De coronadictatuur moet stoppen", zegt parlementslid Stefaan Sintobin. Volgens Vlaams Belang zal de verplichte vaccinatie ervoor zorgen dat "de tweedeling in de samenleving nog groter wordt". Minister Beke spreekt het beeld van die 'tweedeling' tegen. "Als 92 procent van de volwassenen zich heeft laten vaccineren, is het niet gepast om te spreken van een echte tweedeling", aldus Beke. "Ik heb hoe langer hoe minder begrip voor die 8 procent", aldus de CD&V-minister. Parlementsleden Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) drongen er bij de minister ook op aan om versneld werk te maken van de derde prik of 'boosterprik'. Vlaanderen loopt daar, althans procentueel, wat achter op de andere regio's. Volgens minister Beke heeft dat vooral te maken met het hogere aantal 65-plussers en de hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen en maakt Vlaanderen volop werk van de boostervaccinatie. "Er zijn al 500.000 derde prikken gezet en er zijn er de komende weken 1,2 miljoen geprogrammeerd", aldus Beke. (Belga)