Dilles stelde vast dat verpleegkundigen in woonzorgcentra (te) weinig opvolgen of bewoners bijwerkingen ondervinden van hun medicijnen en ging in haar doctoraatsonderzoek na hoe dat kwam. "Van de verpleegkundigen in de woonzorgcentra vond een op de vier dat het niet hun taak was om ongewenste effecten van geneesmiddelen te observeren", stelt Dilles vast. "De meerderheid van de verpleegkundigen vindt wel dat het tot hun takenpakket zou moeten behoren. Verpleegkundigen zijn geregeld getuige van mogelijke nevenwerkingen, maar ze ondervinden heel wat moeilijkheden bij het vaststellen ervan. Te weinig informatie van de artsen, een gebrek aan aandacht bij de verpleegkundigen en onvoldoende kennis over de bijwerkingen van geneesmiddelen, verstoren een adequate opvolging." Zo bleek uit een test bij afstuderende verpleegkundigen dat zij te weinig farmacologische kennis hadden en de juiste dosis van medicatie niet altijd konden berekenen. Om verpleegkundigen bij te staan, werd daarom een hulpmiddel ingeschakeld. De "Trigger Tool" geeft per geneesmiddel een lijst met eventuele neveneffecten en de verpleegkundige kan via een formulier zijn bevindingen doorgeven aan de artsen, die op hun beurt de therapie kunnen bijsturen. Eerste testen met het softwareprogramma waren positief. (MVL)

Dilles stelde vast dat verpleegkundigen in woonzorgcentra (te) weinig opvolgen of bewoners bijwerkingen ondervinden van hun medicijnen en ging in haar doctoraatsonderzoek na hoe dat kwam. "Van de verpleegkundigen in de woonzorgcentra vond een op de vier dat het niet hun taak was om ongewenste effecten van geneesmiddelen te observeren", stelt Dilles vast. "De meerderheid van de verpleegkundigen vindt wel dat het tot hun takenpakket zou moeten behoren. Verpleegkundigen zijn geregeld getuige van mogelijke nevenwerkingen, maar ze ondervinden heel wat moeilijkheden bij het vaststellen ervan. Te weinig informatie van de artsen, een gebrek aan aandacht bij de verpleegkundigen en onvoldoende kennis over de bijwerkingen van geneesmiddelen, verstoren een adequate opvolging." Zo bleek uit een test bij afstuderende verpleegkundigen dat zij te weinig farmacologische kennis hadden en de juiste dosis van medicatie niet altijd konden berekenen. Om verpleegkundigen bij te staan, werd daarom een hulpmiddel ingeschakeld. De "Trigger Tool" geeft per geneesmiddel een lijst met eventuele neveneffecten en de verpleegkundige kan via een formulier zijn bevindingen doorgeven aan de artsen, die op hun beurt de therapie kunnen bijsturen. Eerste testen met het softwareprogramma waren positief. (MVL)