Het nieuwe wetsvoorstel dat op tafel ligt in de Kamer geeft zorginstellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten verpleegkundige activiteiten te laten uitoefenen. Hoewel dat enkel kan na een spoedcursus door een verpleegkundige of een arts en onder begeleiding van iemand die wel de juiste kwalificaties heeft, is het verpleegkundig personeel niet erg happig om het voorstel. "Wie delegeert wat aan wie en met welke omkadering? Maar vooral, wie draagt de finale verantwoordelijkheid wanneer er fouten gemaakt worden? ", stelt Naïma Amakran, secretaris gezondheidsdiensten voor BBTK, zich de vraag. "De verpleegkundigen zijn opgeleid om de volledige verantwoordelijkheid te dragen, maar deze wet geeft hier geen antwoord op. Zo mogen we ons aan alles verwachten", vreest ze. Het voorstel voelt voor het personeel in mindere mate ook als een onderwaardering van hun werk, terwijl ze net al maanden aan een stuk tegen de limieten aan zitten door de coronapandemie. Het ziekteverzuim is in deze tweede golf veel hoger dan in de eerste golf en dus vragen de verpleegkundigen dan hun werk vergemakkelijkt wordt. "We hebben bijvoorbeeld nood aan extra administratieve hulp om de verpleegkundigen te verlichten zodat zij zich volledig op de patiënt kunnen richten", besluit Amakran. (Belga)

Het nieuwe wetsvoorstel dat op tafel ligt in de Kamer geeft zorginstellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten verpleegkundige activiteiten te laten uitoefenen. Hoewel dat enkel kan na een spoedcursus door een verpleegkundige of een arts en onder begeleiding van iemand die wel de juiste kwalificaties heeft, is het verpleegkundig personeel niet erg happig om het voorstel. "Wie delegeert wat aan wie en met welke omkadering? Maar vooral, wie draagt de finale verantwoordelijkheid wanneer er fouten gemaakt worden? ", stelt Naïma Amakran, secretaris gezondheidsdiensten voor BBTK, zich de vraag. "De verpleegkundigen zijn opgeleid om de volledige verantwoordelijkheid te dragen, maar deze wet geeft hier geen antwoord op. Zo mogen we ons aan alles verwachten", vreest ze. Het voorstel voelt voor het personeel in mindere mate ook als een onderwaardering van hun werk, terwijl ze net al maanden aan een stuk tegen de limieten aan zitten door de coronapandemie. Het ziekteverzuim is in deze tweede golf veel hoger dan in de eerste golf en dus vragen de verpleegkundigen dan hun werk vergemakkelijkt wordt. "We hebben bijvoorbeeld nood aan extra administratieve hulp om de verpleegkundigen te verlichten zodat zij zich volledig op de patiënt kunnen richten", besluit Amakran. (Belga)