Koen De Meester, afdelingshoofd patiëntenzorg in het UZA en praktijkassistent vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen, bestudeerde de verpleegkundige zorg bij 63 patiënten die onverwacht overleden op de kamer of na het oproepen van de interne MUG, of die ongepland naar intensieve zorg overgebracht moesten worden. Hij stelde vast dat acht uur voor een ernstig voorval, al een aantal oorzaken en tekortkomingen vastgesteld kunnen worden. Tijdens die periode kan de schade nog beperkt worden. Door patiënten beter te observeren, kan achteruitgang sneller ontdekt worden zodat er sneller kan ingegrepen worden. Drie studies in het kader van dit doctoraat tonen volgens het persbericht "duidelijk aan dat shock, hartstilstand en onverwacht overlijden op de patiëntenkamer kan vermeden worden als verpleegkundigen hun patiënten regelmatig observeren, vitale parameters meten en accuraat interpreteren en duidelijk communiceren met de betrokken artsen over de urgentiegraad." Verpleegkundigen kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren tot het overleven van kritische patiënten. Vanaf januari 2014 zal het standaard observatie- en escalatieprotocol voor verpleegkundigen dat binnen dit doctoraatsonderzoek werd ontwikkeld geïntroduceerd worden in 60 hospitalisatiediensten voor heelkunde en interne geneeskunde in 15 Belgische ziekenhuizen. (Belga)

Koen De Meester, afdelingshoofd patiëntenzorg in het UZA en praktijkassistent vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen, bestudeerde de verpleegkundige zorg bij 63 patiënten die onverwacht overleden op de kamer of na het oproepen van de interne MUG, of die ongepland naar intensieve zorg overgebracht moesten worden. Hij stelde vast dat acht uur voor een ernstig voorval, al een aantal oorzaken en tekortkomingen vastgesteld kunnen worden. Tijdens die periode kan de schade nog beperkt worden. Door patiënten beter te observeren, kan achteruitgang sneller ontdekt worden zodat er sneller kan ingegrepen worden. Drie studies in het kader van dit doctoraat tonen volgens het persbericht "duidelijk aan dat shock, hartstilstand en onverwacht overlijden op de patiëntenkamer kan vermeden worden als verpleegkundigen hun patiënten regelmatig observeren, vitale parameters meten en accuraat interpreteren en duidelijk communiceren met de betrokken artsen over de urgentiegraad." Verpleegkundigen kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren tot het overleven van kritische patiënten. Vanaf januari 2014 zal het standaard observatie- en escalatieprotocol voor verpleegkundigen dat binnen dit doctoraatsonderzoek werd ontwikkeld geïntroduceerd worden in 60 hospitalisatiediensten voor heelkunde en interne geneeskunde in 15 Belgische ziekenhuizen. (Belga)