De rechter oordeelde dat de feiten -het aanzetten tot haat en geweld door racistische commentaar op een video van Cécile Djunga- bewezen waren. De vrouw getuigde in september 2018, in tranen, dat ze sinds haar aanstelling als weervrouw het jaar voordien, herhaaldelijk te maken kreeg met racisme. De man die nu veroordeeld is, leverde op Facebook beledigende commentaren door te verwijzen naar de Afrikaanse afkomst van de presentatrice. Hij liet uitschijnen dat ze geen reden had om te klagen. "Als je zou worden aangevallen, hoop ik dat het dodelijk is. Ik zal de aanvaller niet aan de kaak stellen, maar hem integendeel feliciteren", besloot de man zijn commentaar. Volgens de rechter zette de man hiermee aan tot geweld. De feiten worden als zwaarwichtig omschreven en laten "een totaal misprijzen zien". De rechter hield bij het vonnis ook rekening met de gerechtelijke antecedenten van de man. Het feit dat die nog altijd niet lijkt te begrijpen dat zijn gedrag ongepast was, noemt de rechter "verontrustend". "Zelfs als de vrijheid van mening een grondrecht is, is die niet absoluut en mag ze in geen geval dienen om haatboodschappen te verspreiden." De beklaagde A.V. is afkomstig uit Henegoouwen. Hij was dinsdag niet op de rechtbank aanwezig, maar kwam wel op de eerste hoorzitting opdagen. Daar zei hij geen spijt te hebben van zijn uitlatingen. Integendeel, in de toekomst zou hij nog scherper reageren, klonk het toen. Naast de haatboodschappen jegens Cecile Djunga, werd de man ook schuldig bevonden aan gelijkaardige commentaren jegens anderen en aan negationistische commentaren. (Belga)

De rechter oordeelde dat de feiten -het aanzetten tot haat en geweld door racistische commentaar op een video van Cécile Djunga- bewezen waren. De vrouw getuigde in september 2018, in tranen, dat ze sinds haar aanstelling als weervrouw het jaar voordien, herhaaldelijk te maken kreeg met racisme. De man die nu veroordeeld is, leverde op Facebook beledigende commentaren door te verwijzen naar de Afrikaanse afkomst van de presentatrice. Hij liet uitschijnen dat ze geen reden had om te klagen. "Als je zou worden aangevallen, hoop ik dat het dodelijk is. Ik zal de aanvaller niet aan de kaak stellen, maar hem integendeel feliciteren", besloot de man zijn commentaar. Volgens de rechter zette de man hiermee aan tot geweld. De feiten worden als zwaarwichtig omschreven en laten "een totaal misprijzen zien". De rechter hield bij het vonnis ook rekening met de gerechtelijke antecedenten van de man. Het feit dat die nog altijd niet lijkt te begrijpen dat zijn gedrag ongepast was, noemt de rechter "verontrustend". "Zelfs als de vrijheid van mening een grondrecht is, is die niet absoluut en mag ze in geen geval dienen om haatboodschappen te verspreiden." De beklaagde A.V. is afkomstig uit Henegoouwen. Hij was dinsdag niet op de rechtbank aanwezig, maar kwam wel op de eerste hoorzitting opdagen. Daar zei hij geen spijt te hebben van zijn uitlatingen. Integendeel, in de toekomst zou hij nog scherper reageren, klonk het toen. Naast de haatboodschappen jegens Cecile Djunga, werd de man ook schuldig bevonden aan gelijkaardige commentaren jegens anderen en aan negationistische commentaren. (Belga)