1. Waarover gaat de spionagecase?
...

1. Waarover gaat de spionagecase? Het onderzoek door het federaal parket ging in 2012 van start, na een melding van de Staatsveiligheid. De inlichtingendienst reconstrueerde een onwaarschijnlijk spionageverhaal waarin Maurice Engels Gorman en Irène Rousseau Barros centraal staan. Volgens de Staatsveiligheid en het federaal parket gaat het in feite om Russische 'illegalen', 007-jargon voor de meest geheime categorie van inlichtingenofficieren. Met de hulp van onder meer ex-consul Pol G. (87) verkreeg het spionnenkoppel in de jaren 1990 Belgische identiteitspapieren. 'Dit dossier is een politieroman waardig', zei de procureur tijdens haar vordering. 'Het is zoals de Franse spionageserie Le bureau des légendes, maar dan in het echt. Valse documenten worden aangeleverd in het kader van een KGB-programma om inlichtingenofficieren te voorzien van een complete legende, een fictieve identiteit inclusief stamboom.' 2. Voor welk misdrijf zijn de beklaagden veroordeeld? Volgens de rechter heeft Pol G. 'gebruikgemaakt van valse stukken met de frauduleuze intentie om een volledige Belgische identiteit te creëren' voor Maurice en Irène en om 'hun echte identiteit als Russische inlichtingenofficieren te verbergen'. Hij zou ook 150.000 frank (3718 euro) hebben aanvaard in ruil voor valse paspoorten. Het spionnenkoppel en vier andere Russische inlichtingenofficieren werden onder meer veroordeeld voor 'vereniging van misdadigers'. 3. Kregen ze zware straffen? Volgens de rechtbank ging het om 'uiterst ernstige' feiten. Pol G. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel en een boete van 6000 euro. Maurice en Irène kregen elk vijf jaar cel en een boete van 12.000 euro, net als spionnen Oleg B. en Viktor E. De twee andere Russen kregen een gevangenisstraf van 30 maanden en een boete van 6000 euro. 4. Gaan de Russische spionnen echt de cel in? Die kans is klein. De zes Russen werden bij verstek veroordeeld. Hun adres is niet bekend bij justitie. 5. Waar is het Russisch spionnenkoppel nu? In het vonnis staat dat ze in 2000 in Elsene trouwden, twee kinderen kregen en midden jaren negentig in Italië een verblijfsvergunning kregen. In 2006 zouden ze, volgens een achtergelaten brief, verhuisd zijn naar Brazilië. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor.