Het hof is van oordeel dat het bedrijf al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen.

Maar de schadevergoeding van 250.000 euro die de familie Jonckheere in eerste aanleg had gekregen, wordt teruggebracht tot 25.000 euro. De familie reageert desalniettemin tevreden op het arrest. Eternit kan wel nog in cassatie gaan.

'Perfide rol van Asbestfonds'

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel wijst erop dat de familie Jonckheere tot op vandaag zo goed als alleen stond in haar juridische strijd tegen Eternit, 'ondanks de vele slachtoffers in ons land'. Naast de 'onrechtvaardige verjaringstermijnen' klaagt Van Peel ook de de 'perfide rol' van het Asbestfonds aan, dat slachtoffers voor een 'schijnkeuze' zou zetten.

'Met het aanvaarden van een vergoeding uit het fonds om de hoogoplopende medische kosten te kunnen betalen in de laatste maanden van je leven, doet het asbestslachtoffer immers automatisch afstand van zijn recht om het verantwoordelijke voormalige asbestbedrijf aan te klagen bij de rechtbank. Omdat de tijd en energie van de asbestslachtoffers schaars is - eens de symptomen er zijn, is het een kwestie van weken of maanden - kiest nagenoeg iedereen voor het Asbestfonds,' klinkt het.

Een nieuw wetsvoorstel moet daar verandering in brengen: slachtoffers en hun familie moeten zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een klacht indienen, ook al hebben ze een vergoeding gehad, zegt Van Peel. 'Het is aan de rechter om te bepalen of en wie verantwoordelijk is. En ook de verjaringstermijn moeten we aanpassen naar een termijn die pas begint te lopen vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld, en vijf jaar later verstrijkt.'

Het hof is van oordeel dat het bedrijf al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. Maar de schadevergoeding van 250.000 euro die de familie Jonckheere in eerste aanleg had gekregen, wordt teruggebracht tot 25.000 euro. De familie reageert desalniettemin tevreden op het arrest. Eternit kan wel nog in cassatie gaan.N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel wijst erop dat de familie Jonckheere tot op vandaag zo goed als alleen stond in haar juridische strijd tegen Eternit, 'ondanks de vele slachtoffers in ons land'. Naast de 'onrechtvaardige verjaringstermijnen' klaagt Van Peel ook de de 'perfide rol' van het Asbestfonds aan, dat slachtoffers voor een 'schijnkeuze' zou zetten. 'Met het aanvaarden van een vergoeding uit het fonds om de hoogoplopende medische kosten te kunnen betalen in de laatste maanden van je leven, doet het asbestslachtoffer immers automatisch afstand van zijn recht om het verantwoordelijke voormalige asbestbedrijf aan te klagen bij de rechtbank. Omdat de tijd en energie van de asbestslachtoffers schaars is - eens de symptomen er zijn, is het een kwestie van weken of maanden - kiest nagenoeg iedereen voor het Asbestfonds,' klinkt het.Een nieuw wetsvoorstel moet daar verandering in brengen: slachtoffers en hun familie moeten zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een klacht indienen, ook al hebben ze een vergoeding gehad, zegt Van Peel. 'Het is aan de rechter om te bepalen of en wie verantwoordelijk is. En ook de verjaringstermijn moeten we aanpassen naar een termijn die pas begint te lopen vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld, en vijf jaar later verstrijkt.'