"Het Centrum was in deze zaak van oordeel dat de uitlatingen van Belkacem de grenzen van de vrije meningsuiting overschreden en dat er volgens de bepalingen in de antidiscriminatiewet sprake was van aanzet tot haat. Dit kan niet getolereerd worden in een democratische samenleving. We zijn verheugd dat de rechter dezelfde conclusie getrokken heeft", zegt Jozef De Witte van het Centrum. (DIRK WAEM)

"Het Centrum was in deze zaak van oordeel dat de uitlatingen van Belkacem de grenzen van de vrije meningsuiting overschreden en dat er volgens de bepalingen in de antidiscriminatiewet sprake was van aanzet tot haat. Dit kan niet getolereerd worden in een democratische samenleving. We zijn verheugd dat de rechter dezelfde conclusie getrokken heeft", zegt Jozef De Witte van het Centrum. (DIRK WAEM)