'Hoe is het mogelijk dat Pascale Peraïta, die niet wil praten voor deze commissie, zich tot op vandaag nog bezighoudt met het dagelijks bestuur van Samusocial, net als Yvan Mayeur. Hebben zij niet de waardigheid om zich niet meer met de vzw bezig te houden?', sneerde Benoît Cerexhe (cdH) vrijdagmiddag in de onderzoekscommissie Samusocial.

Hij vertolkte daarmee de verontwaardiging die andere commissieleden in de wandelgangen uitten. Céline Fremault, die vrijdag na Pascal Smet werd gehoord als collegelid bevoegd voor het daklozenbeleid, verklaarde dat zij samen met minister-president Rudi Vervoort en Smet een brief aan de Samusocial-voorzitter gestuurd had waarin meer informatie over de vergadering van de raad van bestuur gevraagd werd.

De drie dringen er bij Degheldre ook op aan om zo snel mogelijk een algemene vergadering te houden. Die moet het ontslag van de raad van bestuur bevestigen en de transformatie van de vzw in een gewestelijk orgaan mogelijk maken. De overgang zal gebeuren in twee fasen, legde minister Fremault uit.

De algemene vergadering van Samusocial moet een nieuwe raad van bestuur benoemen, die op haar beurt een crisismanager moet aanduiden die het dagelijks bestuur zal uitoefenen. Daarna moet een ordonnantie genomen worden voor de overdracht van de bevoegdheden van Samusocial naar een nieuwe instelling met een structuur die meer beantwoordt aan de noden van de sector, aldus nog Fremault.

'Hoe is het mogelijk dat Pascale Peraïta, die niet wil praten voor deze commissie, zich tot op vandaag nog bezighoudt met het dagelijks bestuur van Samusocial, net als Yvan Mayeur. Hebben zij niet de waardigheid om zich niet meer met de vzw bezig te houden?', sneerde Benoît Cerexhe (cdH) vrijdagmiddag in de onderzoekscommissie Samusocial. Hij vertolkte daarmee de verontwaardiging die andere commissieleden in de wandelgangen uitten. Céline Fremault, die vrijdag na Pascal Smet werd gehoord als collegelid bevoegd voor het daklozenbeleid, verklaarde dat zij samen met minister-president Rudi Vervoort en Smet een brief aan de Samusocial-voorzitter gestuurd had waarin meer informatie over de vergadering van de raad van bestuur gevraagd werd. De drie dringen er bij Degheldre ook op aan om zo snel mogelijk een algemene vergadering te houden. Die moet het ontslag van de raad van bestuur bevestigen en de transformatie van de vzw in een gewestelijk orgaan mogelijk maken. De overgang zal gebeuren in twee fasen, legde minister Fremault uit. De algemene vergadering van Samusocial moet een nieuwe raad van bestuur benoemen, die op haar beurt een crisismanager moet aanduiden die het dagelijks bestuur zal uitoefenen. Daarna moet een ordonnantie genomen worden voor de overdracht van de bevoegdheden van Samusocial naar een nieuwe instelling met een structuur die meer beantwoordt aan de noden van de sector, aldus nog Fremault.