"De beslissing illustreert dat de redelijkheid en het recht uiteindelijk toch zegevieren. Ook tégen een Vlaamse regering die met al haar vezels vasthing aan Verhaegen en Co en alles in het werk stelde om zelfs tegen beter weten in dit stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en commercieel monster waar te maken", aldus de Leuvense burgemeester. Tobback haalt hierbij tevens uit naar Lorin Parys, de Leuvense lijsttrekker van N-VA, die van 2007 tot 2014 'Chief Operating Officer' was van Uplace. "Benieuwd of de N-VA nu nog verder zal aandringen op de realisatie van Uplace en of zij daarbij nog kan rekenen op de 'ex-operational officer' L.P. als kandidaat-burgemeester voor de Leuvense middenstand (sic)", aldus Tobback. (Belga)

"De beslissing illustreert dat de redelijkheid en het recht uiteindelijk toch zegevieren. Ook tégen een Vlaamse regering die met al haar vezels vasthing aan Verhaegen en Co en alles in het werk stelde om zelfs tegen beter weten in dit stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en commercieel monster waar te maken", aldus de Leuvense burgemeester. Tobback haalt hierbij tevens uit naar Lorin Parys, de Leuvense lijsttrekker van N-VA, die van 2007 tot 2014 'Chief Operating Officer' was van Uplace. "Benieuwd of de N-VA nu nog verder zal aandringen op de realisatie van Uplace en of zij daarbij nog kan rekenen op de 'ex-operational officer' L.P. als kandidaat-burgemeester voor de Leuvense middenstand (sic)", aldus Tobback. (Belga)