De Hoge Raad voor Justitie heeft een vernietigend rapport opgesteld over het beheer van de Brusselse rechtbank van koophandel.

Het rapport kwam er op vraag van minister van Justitie Stefaan De Clerck na de schorsing van rechtbankvoorzitster Francine De Tandt.

In de besluiten van het rapport staat dat het algemeen management van de handelsrechtbank erg beperkt is.

De HRJ vindt het niet in overeenstemming is 'met wat men zou verwachten van een rechtbank van dergelijke omvang'.

In een reactie op het rapport zegt minister van Justitie dat het eens te meer bewijst dat een algemene nood is aan een beter management in de rechtbanken.

Schorsing

De Tandt werd eind augustus 2009 geschorst nadat ze in opspraak was gekomen in een dossier over mogelijke corruptie bij de Brusselse magistratuur. Die schorsing werd eind september met een maand verlengd.

Eind oktober vernietigde Cassatie de schorsing omdat het Brusselse hof van beroep had verzuimd De Tandt opnieuw te horen bij de verlenging van haar schorsing.

Het hof van beroep zette de blunder recht door De Tandt meteen weer te schorsen op basis van het strafonderzoek dat tegen haar loopt wegens mogelijke corruptie.

Maar in een nieuw arrest hekelde Cassatie dat het in het ongewisse bleef over de inhoud van de straf- en tuchtdossiers tegen de rechter De Tandt, waardoor het geen nieuwe ordemaatregelen tegen haar kon nemen.

De Hoge Raad voor Justitie heeft een vernietigend rapport opgesteld over het beheer van de Brusselse rechtbank van koophandel.Het rapport kwam er op vraag van minister van Justitie Stefaan De Clerck na de schorsing van rechtbankvoorzitster Francine De Tandt.In de besluiten van het rapport staat dat het algemeen management van de handelsrechtbank erg beperkt is.De HRJ vindt het niet in overeenstemming is 'met wat men zou verwachten van een rechtbank van dergelijke omvang'.In een reactie op het rapport zegt minister van Justitie dat het eens te meer bewijst dat een algemene nood is aan een beter management in de rechtbanken.SchorsingDe Tandt werd eind augustus 2009 geschorst nadat ze in opspraak was gekomen in een dossier over mogelijke corruptie bij de Brusselse magistratuur. Die schorsing werd eind september met een maand verlengd.Eind oktober vernietigde Cassatie de schorsing omdat het Brusselse hof van beroep had verzuimd De Tandt opnieuw te horen bij de verlenging van haar schorsing. Het hof van beroep zette de blunder recht door De Tandt meteen weer te schorsen op basis van het strafonderzoek dat tegen haar loopt wegens mogelijke corruptie.Maar in een nieuw arrest hekelde Cassatie dat het in het ongewisse bleef over de inhoud van de straf- en tuchtdossiers tegen de rechter De Tandt, waardoor het geen nieuwe ordemaatregelen tegen haar kon nemen.