Bij de pro-formazitting van het Rwanda-Tribunaal bleef Kabuga zwijgen. Kabuga leek zwak en reageerde niet op vragen van rechters. De 87-jarige Kabuga was 25 jaar op de vlucht voor justitie, maar werd midden mei in de buurt van Parijs opgepakt. Op 26 oktober werd hij overgebracht naar een detentiecentrum van de Verenigde Naties in Den Haag. Hij wordt beschuldigd van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's hebben afgeslacht. Hij ontkent de beschuldigingen. Aanvankelijk was het de bedoeling om Kabuga onmiddellijk na zijn arrestatie over te brengen naar Tanzania, om hem voor het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) te laten verschijnen. Dat mechanisme, dat over afdelingen beschikt in Den Haag en in Arusha, zet het werk van het vroegere Rwanda-tribunaal verder. Op vraag van de verdediging had een rechter van het IRMCT in oktober evenwel beslist om hem eerst naar Nederland over te brengen, vanwege zijn gevorderde leeftijd, zwakke gezondheid en de coronapandemie in Tanzania. Kabuga zal in Den Haag een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan. (Belga)

Bij de pro-formazitting van het Rwanda-Tribunaal bleef Kabuga zwijgen. Kabuga leek zwak en reageerde niet op vragen van rechters. De 87-jarige Kabuga was 25 jaar op de vlucht voor justitie, maar werd midden mei in de buurt van Parijs opgepakt. Op 26 oktober werd hij overgebracht naar een detentiecentrum van de Verenigde Naties in Den Haag. Hij wordt beschuldigd van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's hebben afgeslacht. Hij ontkent de beschuldigingen. Aanvankelijk was het de bedoeling om Kabuga onmiddellijk na zijn arrestatie over te brengen naar Tanzania, om hem voor het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) te laten verschijnen. Dat mechanisme, dat over afdelingen beschikt in Den Haag en in Arusha, zet het werk van het vroegere Rwanda-tribunaal verder. Op vraag van de verdediging had een rechter van het IRMCT in oktober evenwel beslist om hem eerst naar Nederland over te brengen, vanwege zijn gevorderde leeftijd, zwakke gezondheid en de coronapandemie in Tanzania. Kabuga zal in Den Haag een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan. (Belga)