Het arrest van het Poolse Hof stelt dat delen van het recht van de Europese Unie niet compatibel zijn met de Poolse grondwet en dat de EU zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde al "diep bezorgd" en laat het arrest snel en grondig analyseren om eventuele stappen tegen Warschau te kunnen ondernemen. Ook vanuit het Europees Parlement kwamen er vandaag bijzonder afkeurende reacties. In een gezamenlijke mededeling roepen de voorzitters van de commissies Begrotingscontrole, Juridische Zaken en Burgerlijke Vrijheden de Europese Commissie op om het nieuwe rechtsstaatmechanisme te activeren. Concreet zou dat betekenen dat (een deel van) de Europese subsidies voor Polen ingehouden worden omdat het land de rechtsstatelijke principes met de voeten treedt. "Polen is de grootste ontvanger van Europese cohesiefondsen en de op drie na grootste ontvanger van fondsen uit (het herstelfonds) NextGenerationEU. Polen heeft er zelf om gevraagd dat het mechanisme wordt geactiveerd", zegt de Duitse Monika Hohlmeier (EVP). Als voorzitter van de commissie Begroting heeft Johan Van Overtveldt de reactie van zijn collega-parlementsleden niet ondertekend. Nochtans tilt ook hij zwaar aan de zaak. "De ernst van de uitspraak kan niet onderschat worden. De rechtsstaat en de Europese rechtsorde moeten verdedigd worden", reageert hij vanuit de Verenigde Staten. "Ik heb evenwel mijn twijfels of een opbod aan reacties de beste weg is. We moeten vermijden dat ze leiden naar een 'point of no return': de exit van een land uit de Unie. We moeten daarbij de geopolitieke realiteit en de positie van Rusland niet uit het oog verliezen. Daarom pleit ik ervoor om de dialoog niet op te geven. Zowel de EU als Polen moet daar dringend en actief werk van maken." Volgens analisten staat het Poolse Grondwettelijk Hof onder de rechtstreekse invloed van regeringspartij PiS. In het Europees Parlement vormt die een fractie waar ook de N-VA en Van Overtveldt deel van uitmaken. De drie ondertekenaars van de reactie van het parlement zijn leden van de EVP, de sociaaldemocratische fractie S&D en het liberale Renew Europe. (Belga)

Het arrest van het Poolse Hof stelt dat delen van het recht van de Europese Unie niet compatibel zijn met de Poolse grondwet en dat de EU zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde al "diep bezorgd" en laat het arrest snel en grondig analyseren om eventuele stappen tegen Warschau te kunnen ondernemen. Ook vanuit het Europees Parlement kwamen er vandaag bijzonder afkeurende reacties. In een gezamenlijke mededeling roepen de voorzitters van de commissies Begrotingscontrole, Juridische Zaken en Burgerlijke Vrijheden de Europese Commissie op om het nieuwe rechtsstaatmechanisme te activeren. Concreet zou dat betekenen dat (een deel van) de Europese subsidies voor Polen ingehouden worden omdat het land de rechtsstatelijke principes met de voeten treedt. "Polen is de grootste ontvanger van Europese cohesiefondsen en de op drie na grootste ontvanger van fondsen uit (het herstelfonds) NextGenerationEU. Polen heeft er zelf om gevraagd dat het mechanisme wordt geactiveerd", zegt de Duitse Monika Hohlmeier (EVP). Als voorzitter van de commissie Begroting heeft Johan Van Overtveldt de reactie van zijn collega-parlementsleden niet ondertekend. Nochtans tilt ook hij zwaar aan de zaak. "De ernst van de uitspraak kan niet onderschat worden. De rechtsstaat en de Europese rechtsorde moeten verdedigd worden", reageert hij vanuit de Verenigde Staten. "Ik heb evenwel mijn twijfels of een opbod aan reacties de beste weg is. We moeten vermijden dat ze leiden naar een 'point of no return': de exit van een land uit de Unie. We moeten daarbij de geopolitieke realiteit en de positie van Rusland niet uit het oog verliezen. Daarom pleit ik ervoor om de dialoog niet op te geven. Zowel de EU als Polen moet daar dringend en actief werk van maken." Volgens analisten staat het Poolse Grondwettelijk Hof onder de rechtstreekse invloed van regeringspartij PiS. In het Europees Parlement vormt die een fractie waar ook de N-VA en Van Overtveldt deel van uitmaken. De drie ondertekenaars van de reactie van het parlement zijn leden van de EVP, de sociaaldemocratische fractie S&D en het liberale Renew Europe. (Belga)