Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie eigenlijk al eind januari, maar tot 31 december is een overgangsfase van kracht waarin het land nog deel uitmaakt van de Europese douane-unie en de interne markt. Om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk en de EU vanaf 1 januari terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie - met tarieven en andere handelsbelemmeringen - onderhandelen Brussel en Londen al maanden over een handelsakkoord, maar dat is er nog altijd niet. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) organiseerde vandaag een coördinatievergadering met onder meer de douane, de politiezones en de havendiensten van Zeebrugge en kreeg er een stand van zaken. Want ongeacht de uitkomst van het overleg tussen de EU en Groot-Brittannië, zal de brexit vanaf 1 januari gevolgen hebben voor ons land. Zo zullen bedrijven bijkomende douaneformaliteiten moeten invullen om goederen aan de overkant van het Kanaal te krijgen, wat dan weer kan leiden tot files op de autosnelwegen naar Calais en Zeebrugge. De afgelopen week werd daar al een stijging van het goederenvervoer vastgesteld. De politiediensten bereiden daarom in overleg met Frankrijk maatregelen voor om de impact op de verkeersstromen zo beperkt mogelijk te houden, zegt Verlinden na afloop van het overleg. Zo komt er op de E40/A18 een inhaalverbod voor vrachtwagens zodat het gewone verkeer bij files kan blijven doorrijden. Daarnaast zal zwaar verkeer in de richting van het Verenigd Koninkrijk bij verkeersopstoppingen worden omgeleid en verspreid over de verschillende grensovergangen tussen ons land en Frankrijk richting Calais. De minister is ervan overtuigd dat ons land goed voorbereid zal zijn op de brexit nadat alle operationele noodplannen gefinaliseerd zullen zijn, zegt ze nog. "Het is essentieel dat alle betrokken instanties de vele plannen en voorbereidingen samen bespreken, met onder meer als doel om het wegverkeer in goede banen te leiden, iedereen te sensibiliseren en de communicatielijnen kort te houden om vlug te kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten." (Belga)

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie eigenlijk al eind januari, maar tot 31 december is een overgangsfase van kracht waarin het land nog deel uitmaakt van de Europese douane-unie en de interne markt. Om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk en de EU vanaf 1 januari terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie - met tarieven en andere handelsbelemmeringen - onderhandelen Brussel en Londen al maanden over een handelsakkoord, maar dat is er nog altijd niet. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) organiseerde vandaag een coördinatievergadering met onder meer de douane, de politiezones en de havendiensten van Zeebrugge en kreeg er een stand van zaken. Want ongeacht de uitkomst van het overleg tussen de EU en Groot-Brittannië, zal de brexit vanaf 1 januari gevolgen hebben voor ons land. Zo zullen bedrijven bijkomende douaneformaliteiten moeten invullen om goederen aan de overkant van het Kanaal te krijgen, wat dan weer kan leiden tot files op de autosnelwegen naar Calais en Zeebrugge. De afgelopen week werd daar al een stijging van het goederenvervoer vastgesteld. De politiediensten bereiden daarom in overleg met Frankrijk maatregelen voor om de impact op de verkeersstromen zo beperkt mogelijk te houden, zegt Verlinden na afloop van het overleg. Zo komt er op de E40/A18 een inhaalverbod voor vrachtwagens zodat het gewone verkeer bij files kan blijven doorrijden. Daarnaast zal zwaar verkeer in de richting van het Verenigd Koninkrijk bij verkeersopstoppingen worden omgeleid en verspreid over de verschillende grensovergangen tussen ons land en Frankrijk richting Calais. De minister is ervan overtuigd dat ons land goed voorbereid zal zijn op de brexit nadat alle operationele noodplannen gefinaliseerd zullen zijn, zegt ze nog. "Het is essentieel dat alle betrokken instanties de vele plannen en voorbereidingen samen bespreken, met onder meer als doel om het wegverkeer in goede banen te leiden, iedereen te sensibiliseren en de communicatielijnen kort te houden om vlug te kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten." (Belga)