De federale regering en de deelstaten legden vorige week in het Overlegcomité nieuwe maatregelen op om het coronavirus in te dijken. Lokale besturen en provinciegouverneurs kunnen echter zelf beslissen om bijkomende maatregelen op te leggen als ze dat nodig achten. De burgemeester van Knokke besliste nog voor het Overlegcomité bijeenkwam om een verbod op binnenactiviteiten op te leggen, Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter liet zich gisteren/dinsdag opmerken door een verbod op te leggen op fuiven en dansfeesten zonder professionele omkadering. Van Cauter krijgt voor die beslissing onder meer kritiek van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdbewegingen. Verschillende Kamerleden uitten woensdagmiddag hun bezorgdheid in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de coronasituatie kwamen toelichten. Verlinden benadrukte dat ze er "het volste vertrouwen" in heeft dat de lokale besturen "in eer en geweten maatregelen nemen die proportioneel, gepast en doelmatig" zijn om verdere verspreiding tegen te gaan. "We erkennen hun verantwoordelijkheid en zelfs verplichting om waar nodig strengere maatregelen te nemen. Ik ga niet als een schoonmoeder al die maatregelen tegen het licht houden", zei ze. (Belga)

De federale regering en de deelstaten legden vorige week in het Overlegcomité nieuwe maatregelen op om het coronavirus in te dijken. Lokale besturen en provinciegouverneurs kunnen echter zelf beslissen om bijkomende maatregelen op te leggen als ze dat nodig achten. De burgemeester van Knokke besliste nog voor het Overlegcomité bijeenkwam om een verbod op binnenactiviteiten op te leggen, Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter liet zich gisteren/dinsdag opmerken door een verbod op te leggen op fuiven en dansfeesten zonder professionele omkadering. Van Cauter krijgt voor die beslissing onder meer kritiek van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdbewegingen. Verschillende Kamerleden uitten woensdagmiddag hun bezorgdheid in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de coronasituatie kwamen toelichten. Verlinden benadrukte dat ze er "het volste vertrouwen" in heeft dat de lokale besturen "in eer en geweten maatregelen nemen die proportioneel, gepast en doelmatig" zijn om verdere verspreiding tegen te gaan. "We erkennen hun verantwoordelijkheid en zelfs verplichting om waar nodig strengere maatregelen te nemen. Ik ga niet als een schoonmoeder al die maatregelen tegen het licht houden", zei ze. (Belga)