Verlinden en Van Quickenborne investeren in personeel en infrastructuur federale politie

© Belga

Minister Van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hebben woensdag hun plan voorgesteld om de federale politie structureel te versterken. Het gaat onder meer om investeringen in personeel en infrastructuur.

Het plan werd voorgesteld in de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie en wordt vrijdag ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad.

“De federale regering investeert deze legislatuur 310 miljoen euro extra in de geïntegreerde politie. Het budgettaire groeipad loopt van 50 miljoen euro in 2021, over 70 miljoen euro in 2022, naar 90 miljoen euro in 2023 en 100 miljoen euro in 2024”, aldus Verlinden. 

De middelen zullen worden ingezet voor een versterking van de personeelscapaciteit van zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke politie, met bijna 1.000 personen tijdens deze legislatuur, en ook voor investeringen in ICT en infrastructuur.

“De doelstelling om jaarlijks 1.600 inspecteurs aan te werven, die in 2021 werd bereikt, zal de komende jaren worden voortgezet. Dat betekent een jaarlijkse versterking met 1.200 medewerkers voor de lokale politie en 400 stagiairs voor de federale politie”, aldus Verlinden. “Voor deze extra aanwervingen wordt vanaf 2022 jaarlijks 30 miljoen euro extra uitgetrokken: 25,4 miljoen euro voor de salarissen van de nieuwe rekruten, 2,1 miljoen euro voor de politieacademies en 2,6 miljoen euro voor de uitrusting van de stagiairs. Ten slotte is een jaarlijks budget van 250.000 euro uitgetrokken voor een wervingscampagne om aspirant-kandidaten aan te trekken.” 

Begin 2020 bedroeg de totale personeelscapaciteit van de federale politie 12.189 eenheden. In 2024 zouden dat er 13.109 moeten zijn, concludeerde Annelies Verlinden.

Bij de federale gerechtelijke politie wordt elk vertrek gecompenseerd door een aanwerving en zullen 195 gespecialiseerde rechercheurs de diensten vervoegen sinds 1 januari 2022. 

In 2022 zullen de investeringen in ICT 12,1 miljoen euro bedragen. In 2023 en 2024 zullen deze elk 6 miljoen euro bedragen, zo klinkt het nog.

Jaarlijks wordt ook 795.000 euro voorzien voor de vernieuwing van de uitrusting en het materiaal. Zo worden er de komende jaren 3.100 bodycams aangekocht voor de federale politie. In 2022 wordt ook 2 miljoen euro geïnvesteerd in het wagenpark. Hiervan gaat 781.000 euro naar voertuigen voor de federale gerechtelijke politie, waarvan één derde al is aangekocht.

“Een sterke en gespecialiseerde federale recherche is van cruciaal belang in de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit. Met het dossier Sky ECC werd aangetoond tot wat onze justitie en politie in staat zijn. Die successen willen we blijven boeken”, aldus ook Van Quickenborne.

Investeringen federale politie: “stap in goede richting”, zegt College procureurs-generaal

“Vandaag is zeker een stap in de goede richting”. Dat zegt het College van procureurs-generaal nadat de ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden woensdag hun plannen uit de doeken gedaan hebben om de federale gerechtelijke politie te versterken.

Het College is naar eigen zeggen tevreden dat zijn noodkreet in het parlement duidelijk werd gehoord en door de volksvertegenwoordigers unaniem werd overgenomen en nu ook door de regering wordt opgepikt. “Het College verwelkomt de versterking en in het bijzonder het vrijmaken van een budget om vanaf 1 januari 2022 (tot eind 2024) 195 gespecialiseerde speurders te kunnen rekruteren, naast de vervanging van elke politieman van DGJ die de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde regel ‘1 op 1’) verlaat”, zo klinkt het. “Vandaag is zeker een stap in de goede richting. De komende jaren zal echter moeten blijken of deze herfinanciering van de federale gerechtelijke politie inderdaad zal toelaten, zoals de regering het vooropstelt, om uitvoering te geven aan het strategische plan van de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie (de zogenaamde projecten DGJ 3.0 en Digital Investigations) en om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op een meer efficiënte, effectieve en eigentijdse wijze te voeren”.

Het College van procureurs-generaal vraagt om, naast het reeds bestaande overleg met de minister van Justitie, een geregeld overleg hierover tussen de minister van Binnenlandse Zaken, het College van procureurs-generaal, de federale procureur en de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content