Bea Knaepen (63) was jarenlang vakbondsafgevaardigde in het metaalbedrijf Bosch in Tienen en is mama van 3 kinderen en 1 pleegkind, en grootmoeder van 5 kleinkinderen. "Ik zet mijn engagement nu verder in de PDVA", zegt ze. "Als mama en oma ben ik ook trots op de kinderen die al vijf weken lang betogen. Ze hebben gelijk dat ze een klimaatplan eisen dat wars is van alle winstbejag. We moeten onze samenleving socialer maken, een samenleving maken waar menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid echt iets betekenen." Naast de toekomst van de planeet zijn koopkracht en goede pensioenen speerpunten voor de lijsttrekster voor de Kamer. Haar collegalijsttrekker voor het Vlaams Parlement ziet in het klimaatdebat drie kampen: "Je hebt de klimaatontkenners, zoals de N-VA, die mensen bang maken voor veranderingen en taksen, je hebt de blauw-groene as van Rutten en Almaci, de de factuur willen doorschuiven naar de gezinnen maar de 300 meest vervuilende multinationals buiten schot houden. En je hebt het derde kamp, dat duidelijk zegt dat het kapitalistische systeem in oorlog is met het klimaat. Wij pleiten voor een klimaatinvesteringsbank, het doen betalen van de 300 multinationals en gratis openbaar vervoer." Ook investeringen in duurzame stroom, warmtenetten in publieke handen en een verhoging van het mimimumloon naar 14 euro per uur staan op de lijst met strijdpunten. (Belga)

Bea Knaepen (63) was jarenlang vakbondsafgevaardigde in het metaalbedrijf Bosch in Tienen en is mama van 3 kinderen en 1 pleegkind, en grootmoeder van 5 kleinkinderen. "Ik zet mijn engagement nu verder in de PDVA", zegt ze. "Als mama en oma ben ik ook trots op de kinderen die al vijf weken lang betogen. Ze hebben gelijk dat ze een klimaatplan eisen dat wars is van alle winstbejag. We moeten onze samenleving socialer maken, een samenleving maken waar menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid echt iets betekenen." Naast de toekomst van de planeet zijn koopkracht en goede pensioenen speerpunten voor de lijsttrekster voor de Kamer. Haar collegalijsttrekker voor het Vlaams Parlement ziet in het klimaatdebat drie kampen: "Je hebt de klimaatontkenners, zoals de N-VA, die mensen bang maken voor veranderingen en taksen, je hebt de blauw-groene as van Rutten en Almaci, de de factuur willen doorschuiven naar de gezinnen maar de 300 meest vervuilende multinationals buiten schot houden. En je hebt het derde kamp, dat duidelijk zegt dat het kapitalistische systeem in oorlog is met het klimaat. Wij pleiten voor een klimaatinvesteringsbank, het doen betalen van de 300 multinationals en gratis openbaar vervoer." Ook investeringen in duurzame stroom, warmtenetten in publieke handen en een verhoging van het mimimumloon naar 14 euro per uur staan op de lijst met strijdpunten. (Belga)