Uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat zes op de tien mensen meer betrokken wil worden in de uitdagingen voor de gezondheidszorg. De OZ hebben daar lessen uit getrokken: het memorandum voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei staat volledig in het teken van de prioriteiten van patiënten en burgers. En die hechten veel belang aan klimaat en milieu, bleek de laatste maanden al uit de talloze klimaatmarsen en -spijbelacties. "Burgers vragen een concrete aanpak van klimaatverandering en milieuvervuiling", klinkt het, want slechte luchtkwaliteit leidt tot een "stille epidemie van luchtweg- of huidallergieën en overgevoeligheid voor voedsel". De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen de volgende regeringen van het verband tussen milieu en gezondheid een prioriteit te maken. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst ziektes moeten behandelen die we zelf veroorzaakt hebben". Concreet vragen de OZ dat de voortijdige sterfte door luchtvervuiling met de helft vermindert tegen 2040. Tegen 2020 moet er bovendien een federaal biomonitoringsplan komen dat de impact van gevaarlijke stoffen op onze gezondheid meet. Maar milieu en klimaat zijn niet de enige werven. In totaal stelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen tien prioriteiten op, elk met concrete gezondheidsdoelstellingen en acties. Zo moet het budget voor preventie, dat nu "stiefmoederlijk behandeld wordt", omhoog. Daarnaast zijn onder meer ook ouderenzorg en eerstelijnszorg belangrijk, net als een efficiënt geneesmiddelenbeleid, de digitalisering van de gezondheidszorg, en een betere aanpak van de geestelijke gezondheid. (Belga)

Uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat zes op de tien mensen meer betrokken wil worden in de uitdagingen voor de gezondheidszorg. De OZ hebben daar lessen uit getrokken: het memorandum voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei staat volledig in het teken van de prioriteiten van patiënten en burgers. En die hechten veel belang aan klimaat en milieu, bleek de laatste maanden al uit de talloze klimaatmarsen en -spijbelacties. "Burgers vragen een concrete aanpak van klimaatverandering en milieuvervuiling", klinkt het, want slechte luchtkwaliteit leidt tot een "stille epidemie van luchtweg- of huidallergieën en overgevoeligheid voor voedsel". De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen de volgende regeringen van het verband tussen milieu en gezondheid een prioriteit te maken. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst ziektes moeten behandelen die we zelf veroorzaakt hebben". Concreet vragen de OZ dat de voortijdige sterfte door luchtvervuiling met de helft vermindert tegen 2040. Tegen 2020 moet er bovendien een federaal biomonitoringsplan komen dat de impact van gevaarlijke stoffen op onze gezondheid meet. Maar milieu en klimaat zijn niet de enige werven. In totaal stelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen tien prioriteiten op, elk met concrete gezondheidsdoelstellingen en acties. Zo moet het budget voor preventie, dat nu "stiefmoederlijk behandeld wordt", omhoog. Daarnaast zijn onder meer ook ouderenzorg en eerstelijnszorg belangrijk, net als een efficiënt geneesmiddelenbeleid, de digitalisering van de gezondheidszorg, en een betere aanpak van de geestelijke gezondheid. (Belga)