Het onderzoek, waaraan meer dan 11.000 kinderen en jongeren in het voorjaar van 2018 hebben deelgenomen bracht thema's in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse. Vooral met het oog op de komende verkiezingen van 26 mei is het interessant om even te kijken naar de politieke interesse van jongeren. Volgens de nieuwe JOP-monitor gaat meer dan 45 pct van de jongeren akkoord met de stelling 'ik ben niet geïnteresseerd in politiek'. Bijna de helft zegt weg te zappen indien er op televisie een politieke discussie wordt getoond. Slechts 26 pct geeft aan al eens iets over politiek te lezen. De interesse in de politiek neemt toe met de leeftijd, ligt hoger bij jongens, en veel hoger bij leerlingen uit het aso. "Ondanks het feit dat steeds meer jongeren zich lijken te engageren wanneer het bijvoorbeeld gaat over de klimaatproblematiek toont het onderzoek dat er niet alleen weinig interesse is, maar ook dat slechts 1 op 3 jongeren een mening heeft over politieke thema's", zegt minister Gatz. "Evenveel jongeren geven aan dat ze de meeste politieke thema's nauwelijks begrijpen. Het sterkt me in het geloof dat we de politiek nog meer in verstaanbare taal naar jongeren moeten brengen. Via onder meer het kenniscentrum Mediawijsheid zetten we in op het sterker maken van jongeren in het vergaren van informatie. Ook met de verschillende burgerkabinetten die ik deze legislatuur op poten heb gezet, heb ik geprobeerd meer mensen te betrekken bij de beleidsvorming." (Belga)

Het onderzoek, waaraan meer dan 11.000 kinderen en jongeren in het voorjaar van 2018 hebben deelgenomen bracht thema's in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse. Vooral met het oog op de komende verkiezingen van 26 mei is het interessant om even te kijken naar de politieke interesse van jongeren. Volgens de nieuwe JOP-monitor gaat meer dan 45 pct van de jongeren akkoord met de stelling 'ik ben niet geïnteresseerd in politiek'. Bijna de helft zegt weg te zappen indien er op televisie een politieke discussie wordt getoond. Slechts 26 pct geeft aan al eens iets over politiek te lezen. De interesse in de politiek neemt toe met de leeftijd, ligt hoger bij jongens, en veel hoger bij leerlingen uit het aso. "Ondanks het feit dat steeds meer jongeren zich lijken te engageren wanneer het bijvoorbeeld gaat over de klimaatproblematiek toont het onderzoek dat er niet alleen weinig interesse is, maar ook dat slechts 1 op 3 jongeren een mening heeft over politieke thema's", zegt minister Gatz. "Evenveel jongeren geven aan dat ze de meeste politieke thema's nauwelijks begrijpen. Het sterkt me in het geloof dat we de politiek nog meer in verstaanbare taal naar jongeren moeten brengen. Via onder meer het kenniscentrum Mediawijsheid zetten we in op het sterker maken van jongeren in het vergaren van informatie. Ook met de verschillende burgerkabinetten die ik deze legislatuur op poten heb gezet, heb ik geprobeerd meer mensen te betrekken bij de beleidsvorming." (Belga)