Sp.a wil van fraudebestrijding "opnieuw een speerpunt maken in de volgende regering", en heeft een reeks voorstellen klaar. "Onder de regering Michel I werd vooral lippendienst bewezen aan fraudebestrijding", vinden de socialisten. Ze baseren zich daarvoor op cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): "België deed het in de loop van 2011-2014 beter dan de rest van Europa, sinds 2014 lopen we weer flink achterop", klinkt het. Om België opnieuw naar de kopgroep te loodsen, moet de volgende regeringsploeg focussen op drie werven: transparantie, organisatie en rechtvaardigheid. Binnen dat eerste luik stellen de socialisten onder meer voor om het bankgeheim volledig af te schaffen en derde-partijrapportering voor alle inkomsten uit financieel vermogen - net als voor die uit arbeid en vervangingsinkomens - mogelijk te maken. Elektronisch betalen moet dan weer zoveel mogelijk aangemoedigd worden, want cash betalingen voeden de ondergrondse economie. Daarnaast moet de volgende regering werk maken van een forse reorganisatie. Zo moet er een Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding bij de fiscale en sociale controlediensten komen. De fiscus moet dan weer versterkt worden met een cel 'superrijken', specifiek gericht op belastingontwijking en -ontduiking door grote vermogens, een aanbeveling van de OESO. Tot slot wil de sp.a ook inzetten op een groter rechtvaardigheidsgevoel. "Mensen aanvaarden niet dat multinationals en grote vermogens zelf bepalen hoeveel belasting ze betalen dankzij constructies, terwijl wie werk disproportioneel hoog wordt belast op inkomen uit arbeid", klinkt het. Om die gedachtegang een halt toe te roepen, willen de socialisten alle grote fraudezaken voor het gerecht brengen. Gedaan met de verruimde minnelijke schikking - ook bekend als afkoopwet - dus. "Het is hoog tijd om het geld te gaan halen waar het zit, in plaats van altijd dezelfde mensen te doen betalen. En dat kan. Als we van fraudebestrijding opnieuw een speerpunt maken in de volgende regering", besluit voorzitter John Crombez. (Belga)

Sp.a wil van fraudebestrijding "opnieuw een speerpunt maken in de volgende regering", en heeft een reeks voorstellen klaar. "Onder de regering Michel I werd vooral lippendienst bewezen aan fraudebestrijding", vinden de socialisten. Ze baseren zich daarvoor op cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): "België deed het in de loop van 2011-2014 beter dan de rest van Europa, sinds 2014 lopen we weer flink achterop", klinkt het. Om België opnieuw naar de kopgroep te loodsen, moet de volgende regeringsploeg focussen op drie werven: transparantie, organisatie en rechtvaardigheid. Binnen dat eerste luik stellen de socialisten onder meer voor om het bankgeheim volledig af te schaffen en derde-partijrapportering voor alle inkomsten uit financieel vermogen - net als voor die uit arbeid en vervangingsinkomens - mogelijk te maken. Elektronisch betalen moet dan weer zoveel mogelijk aangemoedigd worden, want cash betalingen voeden de ondergrondse economie. Daarnaast moet de volgende regering werk maken van een forse reorganisatie. Zo moet er een Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding bij de fiscale en sociale controlediensten komen. De fiscus moet dan weer versterkt worden met een cel 'superrijken', specifiek gericht op belastingontwijking en -ontduiking door grote vermogens, een aanbeveling van de OESO. Tot slot wil de sp.a ook inzetten op een groter rechtvaardigheidsgevoel. "Mensen aanvaarden niet dat multinationals en grote vermogens zelf bepalen hoeveel belasting ze betalen dankzij constructies, terwijl wie werk disproportioneel hoog wordt belast op inkomen uit arbeid", klinkt het. Om die gedachtegang een halt toe te roepen, willen de socialisten alle grote fraudezaken voor het gerecht brengen. Gedaan met de verruimde minnelijke schikking - ook bekend als afkoopwet - dus. "Het is hoog tijd om het geld te gaan halen waar het zit, in plaats van altijd dezelfde mensen te doen betalen. En dat kan. Als we van fraudebestrijding opnieuw een speerpunt maken in de volgende regering", besluit voorzitter John Crombez. (Belga)