In een persbericht luidt het dat ze samen een progressieve coalitie vormen die wil blijven inzetten op een nabijheidspolitiek, "zodat iedereen op wandelafstand van zijn woning toegang heeft tot scholen, sport- en cultuurcentra, nabijheidspolitie, groene ruimten, woningen en handel". Het nieuwe stadsbestuur wil ook blijven inzetten op een leefbare stad en gezonde lucht. "Dit impliceert investeringen in fiets- en voetgangersinfrastructuur en een vermindering van de autodruk". Er zullen ook extra agenten, stewards, gemeenschapswachters (dag en nacht) en straathoekwerkers worden aangeworven. Het bestuur wil ook verder investeren in sociale en publieke woningen. Het OCMW moet snel en structureel meewerken aan het daklozenbeleid. Om de burger meer inspraak te geven komen er "burgerraden" (per loting) en gemengde commissies. "We creëren een nieuw beleidsinstrument: het gemeentelijk burgerinitiatief". (Belga)

In een persbericht luidt het dat ze samen een progressieve coalitie vormen die wil blijven inzetten op een nabijheidspolitiek, "zodat iedereen op wandelafstand van zijn woning toegang heeft tot scholen, sport- en cultuurcentra, nabijheidspolitie, groene ruimten, woningen en handel". Het nieuwe stadsbestuur wil ook blijven inzetten op een leefbare stad en gezonde lucht. "Dit impliceert investeringen in fiets- en voetgangersinfrastructuur en een vermindering van de autodruk". Er zullen ook extra agenten, stewards, gemeenschapswachters (dag en nacht) en straathoekwerkers worden aangeworven. Het bestuur wil ook verder investeren in sociale en publieke woningen. Het OCMW moet snel en structureel meewerken aan het daklozenbeleid. Om de burger meer inspraak te geven komen er "burgerraden" (per loting) en gemengde commissies. "We creëren een nieuw beleidsinstrument: het gemeentelijk burgerinitiatief". (Belga)